georges cuvier definicja
Co to jest Cuvier Georges. Wyjaśnienie zajmował się anatomią porównawczą zwierząt; wykrył tak zwany.

Czy przydatne?

Co to jest Cuvier Georges

Co oznacza CUVIER GEORGES: franc. zoolog; zajmował się anatomią porównawczą zwierząt; wykrył tak zwany zasadę korelacji, dzięki której mógł rekonstruować organizmy ze szczątków kopalnych; twórca paleozoologii. Nie uznawał ewolucyjnych przemian, jakim podlegają organizmy żywe; sformułował teorię katastrof, próbując w ten sposób wyjaśnić znikanie jednych form, a pojawianie się nowych

Czym jest Cuvier Georges znaczenie w Słownik biologia C .

Co znaczy Czerwonka Pełzakowata:
Słownik spowodowana poprzez pałeczki bakterii z rodzaju Shigella albo pierwotniaka Entamoeba histolytica (amebowa forma czerwonki). Symptomem cz.p. jest ostra biegunka z obecnością krwi w stolcu cuvier georges.
Co znaczy Crick Francis Harry Compton:
Słownik z angielskiego: genetyk i biochemik. Razem z J.D. Watsonem odkrył strukturę przestrzenną DNA (1954); wprowadził definicja kodonu w 1962; nagrodzony Nagrodą Nobla (z J.D. Watsonem i M.H.F. Wilkinsonem cuvier georges.
Co znaczy Cysteina:
Słownik aminokwasy cuvier georges.
Co znaczy Cukrowce:
Słownik sacharydy cuvier georges.
Co znaczy Chromosomy Politeniczne:
Słownik gruczołach ślinowych larw muchówek. Ich wielkie rozmiary są rezultatem następnych replikacji i podziałów pojedynczych chromatyd ( endomitoza). Chromatydy chromosomów homologicznych ściśle do siebie cuvier georges.
  • Dodano:
  • Autor: