krebsa cykl definicja
Co to jest cykl Krebsa. Wyjaśnienie cukrów, tłuszczów i białek, którego bezpośrednim wytworem jest.

Czy przydatne?

Co to jest cykl Krebsa

Co oznacza CYKL KREBSA: mechanizm spalania cukrów, tłuszczów i białek, którego bezpośrednim wytworem jest czynny octan, a więc acetylo-koenzym A, złączający fundamentalne mechanizmy metaboliczne zachodzące w komórce. Acetylo-koenzym A zostaje przyłączony do szczawiooctanu (kwasu szczawiooctowego), tworząc cytrynian (kwas cytrynowy), który ulega przekształceniom w siedmiu zasadniczych etapach z powrotem na szczawiooctan. Podwójnie odłącza się cząsteczka dwutlenku węgla (dekarboksylacja) i skutkuje przejście izocytrynianu (kwasu izocytrynowego) do -ketoglutaranu A (kwasu -ketoglutarowego) i do bursztynylo-koenzymu A. Bursztynylo-koenzym A przekształca się w bursztynian (kwas bursztynowy), który ulega dalszym przekształceniom do fumaranu (kwasu fumarowego), jabłczanu (kwasu jabłkowego) i szczawiooctanu zamykającego cały cykl. Przepływ wodoru na tlen (reakcje odwodorowania - utleniania) dostarcza znaczących ilości energii magazynowanej w czasie fosforylacji w łańcuchu oddechowym jako ATP. (Ryc. 11)

Czym jest cykl Krebsa znaczenie w Słownik biologia C .

Co znaczy Cis Konfiguracja:
Słownik heterozygocie, gdzie jeden z genów chromosomów homologicznych zawiera dominujące allele genów, na przykład A i B, a drugi recesywne allele im odpowiadające, na przykład a i b. Układ, gdzie jeden cykl krebsa co znaczy.
Co znaczy Chityna:
Słownik polisacharydów obojętnych, zawiera wyłącznie acetyloglukozoaminę. Nie rozpuszcza się w wodzie, rozpuszczalnikach organicznych i zasadach. Jest substancją podporową, wchodzi w skład szkieletu cykl krebsa krzyżówka.
Co znaczy Czynniki Rh:
Słownik stopniu złożony układ grupowy antygenów występujących w krwinkach czerwonych (erytrocytach). Cząsteczki układu Rh są silnie powiązane z białkami cytoszkieletu erytrocytów. Przypuszcza się również, iż cykl krebsa co to jest.
Co znaczy Chromosomy Szczoteczkowe:
Słownik oocytach płazów ogoniastych (Urodela), w stadium diplotenu I podziału mejotycznego, w okresie wytwarzania żółtka. Ch.sz. są dłuższe od politenicznych, ich przyrost jest następstwem zwiększania się cykl krebsa słownik.
Co znaczy Ciałko Żółte:
Słownik jajniku z pękniętego w momencie owulacji pęcherzyka Graafa, po zajściu samicy w ciążę, zanika dopiero po porodzie. Występuje u zwierząt żyworodnych, produkuje progesteron umożliwiający zagnieżdżenie cykl krebsa czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: