mocznikowy cykl definicja
Co to jest cykl mocznikowy. Wyjaśnienie końcowego produktu przemian aminokwasów, białek i innych.

Czy przydatne?

Co to jest cykl mocznikowy

Co oznacza CYKL MOCZNIKOWY: biosynteza mocznika, końcowego produktu przemian aminokwasów, białek i innych związków zawierających azot. Występuje u ssaków, płazów lądowych i niektórych ryb. Powstawanie mocznika umożliwia związanie i usuwanie z organizmu nadmiaru amoniaku. W c.m. amoniak zostaje przyłączony do aminokwasów - ornityny i cytruliny - a tworząca się wskutek ich połączenia arginina rozpada się na mocznik i ornitynę, która może ponownie przyłączać amoniak. C.m. zachodzi w mitochondriach wątroby i w nerkach i łączy się z cyklem kwasu cytrynowego ( cykl Krebsa)

Czym jest cykl mocznikowy znaczenie w Słownik biologia C .

Co znaczy Cysta:
Słownik przetrwalników występujących u roślin i zwierząt zapadających w stan anabiozy, umożliwiających przetrwanie niekorzystnych warunków środowiska zewnętrznego; 2) w medycynie termin ten znaczy torbiel cykl mocznikowy co znaczy.
Co znaczy Czynnik Płciowy:
Słownik czynnik F cykl mocznikowy krzyżówka.
Co znaczy Chromatyna:
Słownik nić kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA), w interfazie wykazuje powinowactwo do barwników zasadowych. Występuje jako heterochromatyna (bardziej skondensowana, silniej barwiąca się) i euchromatyna cykl mocznikowy co to jest.
Co znaczy Cecha:
Słownik cecha możliwa do zaobserwowania, charakterystyczna dla danego osobnika, uwarunkowana częściowo genetycznie, częściowo poprzez wpływ czynników środowiskowych cykl mocznikowy słownik.
Co znaczy Centromer:
Słownik miejsce, gdzie spotykają się dwa ramiona chromosmu. Jasna strefa w obrębie przewężenia pierwotnego wiąże chromosom z wrzecionem podziałowym cykl mocznikowy czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: