mocznikowy cykl definicja
Co to jest cykl mocznikowy. Wyjaśnienie końcowego produktu przemian aminokwasów, białek i innych.

Czy przydatne?

Co to jest cykl mocznikowy

Co oznacza CYKL MOCZNIKOWY: biosynteza mocznika, końcowego produktu przemian aminokwasów, białek i innych związków zawierających azot. Występuje u ssaków, płazów lądowych i niektórych ryb. Powstawanie mocznika umożliwia związanie i usuwanie z organizmu nadmiaru amoniaku. W c.m. amoniak zostaje przyłączony do aminokwasów - ornityny i cytruliny - a tworząca się wskutek ich połączenia arginina rozpada się na mocznik i ornitynę, która może ponownie przyłączać amoniak. C.m. zachodzi w mitochondriach wątroby i w nerkach i łączy się z cyklem kwasu cytrynowego ( cykl Krebsa)

Czym jest cykl mocznikowy znaczenie w Słownik biologia C .

Co znaczy Chimera:
Słownik genetycznie różnych komórek. Może powstać wskutek działania czynników mutagennych, na przykład promieniowania nadfioletowego czy promieniowania rentgenowskiego, które wywołują zachodzenie cykl mocznikowy.
Co znaczy Czynniki Antropogeniczne:
Słownik czynniki wywołujące zmiany w środowisku, wynikające z działalności człowieka (na przykład wycinanie lasów, melioracje cykl mocznikowy.
Co znaczy Chromosomy Homologiczne:
Słownik para chromosomów identycznych pod względem wyglądu, zawierająca te same układy liniowe genów. Ch.h. występują we wszystkich komórkach diploidalnych (2n), wyjątek stanowią chromosomy płci cykl mocznikowy.
Co znaczy CAMP:
Słownik cykliczny AMP cykl mocznikowy.
Co znaczy Czerw:
Słownik beznoga larwa owadów o przeobrażeniu zupełnym, należących do muchówek (mucha domowa, giez bydlęcy) i błonkówek (mrówki, pszczoły cykl mocznikowy.
  • Dodano:
  • Autor: