komórki życiowy cykl definicja
Co to jest cykl życiowy komórki. Wyjaśnienie powtarzający się podział mitotyczny komórki (moment M.

Czy przydatne?

Co to jest cykl życiowy komórki

Co oznacza CYKL ŻYCIOWY KOMÓRKI: cyklicznie powtarzający się podział mitotyczny komórki (moment M) i trzy okresy interfazy: G1, S i G2. DNA w komórkach somatycznych, o diploidalnej liczbie chromosomów (2n), przed rozpoczęciem podziału mitotycznego ulega replikacji (((moment S). W okresie G2 chromosomy są podzielone na dwie chromatydy, połączone centromerem i oplecione wokół siebie. Następnie chromatydy siostrzane rozchodzą się do komórek potomnych, z których każda otrzymuje diploidalną (2n) liczbę chromosomów, taką jak komórka macierzysta, jednak liczba DNA jest zredukowana do połowy (((((moment M). Po zakończeniu mitozy, po krótkiej przerwie (((((((moment G1), w komórkach potomnych zachodzi ponowna synteza (replikacja) i przywrócenie tetraploidalnej liczby DNA (((((((((moment S). Okresy G1 i G2 są krótkimi przerwami pomiędzy syntezą DNA a zachodzącymi podziałami mitotycznymi komórki. Czas trwania c.ż.k. zależy od przynależności systematycznej organizmu, rodzaju komórki i czynników fizykochemicznych. (Ryc. 12)

Czym jest cykl życiowy komórki znaczenie w Słownik biologia C .

Co znaczy Chemoreceptory:
Słownik receptory cykl życiowy komórki.
Co znaczy Chemoautotrofizm:
Słownik samożywność cykl życiowy komórki.
Co znaczy Chemoautotrofy:
Słownik autotrofy cykl życiowy komórki.
Co znaczy Czworonogi:
Słownik Tetrapoda cykl życiowy komórki.
Co znaczy Crossing-Over:
Słownik pękania chromosomów, odpowiadających sobie odcinków chromosomów homologicznych. Chromosomy homologiczne, złożone z dwóch chromatyd, łączą się ze sobą, tworząc biwalenty. W obrębie biwalentu tylko cykl życiowy komórki.
  • Dodano:
  • Autor: