komórki życiowy cykl definicja
Co to jest cykl życiowy komórki. Wyjaśnienie powtarzający się podział mitotyczny komórki (moment M.

Czy przydatne?

Co to jest cykl życiowy komórki

Co oznacza CYKL ŻYCIOWY KOMÓRKI: cyklicznie powtarzający się podział mitotyczny komórki (moment M) i trzy okresy interfazy: G1, S i G2. DNA w komórkach somatycznych, o diploidalnej liczbie chromosomów (2n), przed rozpoczęciem podziału mitotycznego ulega replikacji (((moment S). W okresie G2 chromosomy są podzielone na dwie chromatydy, połączone centromerem i oplecione wokół siebie. Następnie chromatydy siostrzane rozchodzą się do komórek potomnych, z których każda otrzymuje diploidalną (2n) liczbę chromosomów, taką jak komórka macierzysta, jednak liczba DNA jest zredukowana do połowy (((((moment M). Po zakończeniu mitozy, po krótkiej przerwie (((((((moment G1), w komórkach potomnych zachodzi ponowna synteza (replikacja) i przywrócenie tetraploidalnej liczby DNA (((((((((moment S). Okresy G1 i G2 są krótkimi przerwami pomiędzy syntezą DNA a zachodzącymi podziałami mitotycznymi komórki. Czas trwania c.ż.k. zależy od przynależności systematycznej organizmu, rodzaju komórki i czynników fizykochemicznych. (Ryc. 12)

Czym jest cykl życiowy komórki znaczenie w Słownik biologia C .

Co znaczy Centriola:
Słownik będący homologiem ciałka podstawowego. Otoczka zewnętrzna zbudowana jest z dziewięciu grup tubul ułożonych w krąg. Każda ekipa zawiera trzy tubule (dwa - w rzęsce); trójki te dają układ promieni cykl życiowy komórki co znaczy.
Co znaczy Chemosynteza:
Słownik związków organicznych, gdzie źródłem energii są reakcje utleniania substancji nieorganicznych gleby (amoniak, siarkowodór, Fe2+). Umiejętność do ch. wykazują bakterie nitryfikacyjne, bakterie cykl życiowy komórki krzyżówka.
Co znaczy Cykl Krebsa:
Słownik cukrów, tłuszczów i białek, którego bezpośrednim wytworem jest czynny octan, a więc acetylo-koenzym A, złączający fundamentalne mechanizmy metaboliczne zachodzące w komórce. Acetylo-koenzym A zostaje cykl życiowy komórki co to jest.
Co znaczy Ciałka Meissnera:
Słownik ekipy receptorów dotyku i nacisku. Występują w skórze właściwej ssaków. Są kształtu jajowatego, z zewnątrz otoczone łącznotkankową torebką. Wewnątrz c.M. leżą blaszkowate komórki owinięte włóknami cykl życiowy komórki słownik.
Co znaczy Cykl Kwasów Trójkarboksylowych:
Słownik cykl Krebsa cykl życiowy komórki czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: