cytochromy definicja
Co to jest cytochromy. Wyjaśnienie transportujące elektrony w łańcuchu oddechowym (pomiędzy.

Czy przydatne?

Co to jest cytochromy

Co oznacza CYTOCHROMY: białka transportujące elektrony w łańcuchu oddechowym (pomiędzy flawoproteinami a oksydazą cytochromową). Zawierają hem w pierścieniu porfirynowym, gdzie atom żelaza po przyjęciu elektronu przechodzi z drugiego na trzeci stopień utlenienia, a w procesach utleniania odwrotnie. W łańcuchu oddechowym w mitochondriach występują c. a, a3, b i c. U roślin wyższych występują ponadto c. b3 (w mikrosomach), b7 (w mitochondriach) b6 i f w chloroplastach

Czym jest cytochromy znaczenie w Słownik biologia C .

Co znaczy Chemia Biologiczna:
Słownik biochemia cytochromy.
Co znaczy Czuwanie:
Słownik sen cytochromy.
Co znaczy Cykloza:
Słownik występujące u niektórych cudzożywnych pierwotniaków, na przykład orzęsków (Ciliata), opierające na krążeniu po stałym torze w cytoplazmie wakuoli pokarmowych. Wodniczki wypełnione są pokarmem, który cytochromy.
Co znaczy Chalaza:
Słownik 1) każde z parzystych pasm włóknistego białka, na których zawieszona jest kula żółtkowa w jajach ptaków; 2) nasadowa część zalążka cytochromy.
Co znaczy Czynnik Oporności:
Słownik czynnik R cytochromy.
  • Dodano:
  • Autor: