cytoplazma definicja
Co to jest cytoplazma. Wyjaśnienie wyłączeniem jądra komórkowego. Należą do niej cytoplazma.

Czy przydatne?

Co to jest cytoplazma

Co oznacza CYTOPLAZMA: zawartość komórki z wyłączeniem jądra komórkowego. Należą do niej cytoplazma podstawowa i organelle komórkowe. Zewnętrzna warstwa c., leżąca pod błoną komórkową, nosi nazwę ektoplazmy. Jest bardziej przejrzysta od leżącej wewnątrz endoplazmy. Zobacz także: komórka

Czym jest cytoplazma znaczenie w Słownik biologia C .

Co znaczy Ciałko Kierunkowe:
Słownik procesie oogenezy przez oddzielenie się od oocytu wskutek I podziału mejotycznego. W momencie II podziału mejotycznego oddziela się drugie ciałko kierunkowe, a pierwsze regularnie ulega podziałowi cytoplazma.
Co znaczy Cecha Dominująca:
Słownik właściwość uwarunkowana dominacją jednego allelu nad drugim. Allel dominujący przeważa allel recesywny w wytworzeniu danej cechy ( dominacja cytoplazma.
Co znaczy Cysta:
Słownik przetrwalników występujących u roślin i zwierząt zapadających w stan anabiozy, umożliwiających przetrwanie niekorzystnych warunków środowiska zewnętrznego; 2) w medycynie termin ten znaczy torbiel cytoplazma.
Co znaczy Ciepłokrwistość:
Słownik stałocieplność cytoplazma.
Co znaczy Ciałka Zmysłowe:
Słownik występujące na powierzchni ciała kręgowców (w skórze albo tkance łącznej podskórnej), wrażliwe na dotyk, ucisk, temperaturę, kierunek prądów wody, zaburzenia pola elektrycznego. Składają się z kilku cytoplazma.
  • Dodano:
  • Autor: