czynnik definicja
Co to jest czynnik F. Wyjaśnienie kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA), wyznaczający płeć bakterii.

Czy przydatne?

Co to jest czynnik F

Co oznacza CZYNNIK F: episom zbudowany z kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA), wyznaczający płeć bakterii. Bakteria zawierająca cz.F (F+), a więc osobnik "męski", jest dawcą materiału genetycznego w procesie koniugacji. Jeżeli cz.F zlokalizowany jest na terenie cytoplazmy, przechodzi do komórki biorcy, a więc bakterii "żeńskiej" (F), jeżeli połączony jest z chromosomem dawcy, następuje rozerwanie tego chromosomu i przejście jego fragmentu do komórki biorcy

Czym jest czynnik F znaczenie w Słownik biologia C .

Co znaczy Chromosomy Homologiczne:
Słownik para chromosomów identycznych pod względem wyglądu, zawierająca te same układy liniowe genów. Ch.h. występują we wszystkich komórkach diploidalnych (2n), wyjątek stanowią chromosomy płci czynnik f.
Co znaczy Czerw:
Słownik beznoga larwa owadów o przeobrażeniu zupełnym, należących do muchówek (mucha domowa, giez bydlęcy) i błonkówek (mrówki, pszczoły czynnik f.
Co znaczy Chromatyna:
Słownik nić kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA), w interfazie wykazuje powinowactwo do barwników zasadowych. Występuje jako heterochromatyna (bardziej skondensowana, silniej barwiąca się) i euchromatyna czynnik f.
Co znaczy Cebula:
Słownik roślinny, którego kluczową część stanowią przekształcone liście. Jest organem przetrwalnikowym i spichrzowym (magazynuje cukry) i służy do rozmnażania wegetatywnego (rośliny jednoliścienne - tulipany czynnik f.
Co znaczy Cerebryzacja:
Słownik encefalizacja czynnik f.
  • Dodano:
  • Autor: