darwinizm definicja
Co to jest darwinizm. Wyjaśnienie naturalnego zakładająca, iż fundamentalnym mechanizmem.

Czy przydatne?

Co to jest darwinizm

Co oznacza DARWINIZM: teoria doboru naturalnego zakładająca, iż fundamentalnym mechanizmem mechanizmów ewolucyjnych jest selekcja. Ogłoszona poprzez Darwina K. w 1859 wywołała przewrót w naukach biologicznych i przyczyniła się do stworzenia nowego poglądu na postęp życia na ziemi i miejsce człowieka w przyrodzie. D. zakłada istnienie zmienności osobniczej przekazywanej z pokolenia na pokolenie. Mimo dużej rozrodczości organizmów nie następuje nieograniczony wzrost liczby osobników danego gatunku, gdyż działają czynniki ograniczające liczebność (czynniki abiotyczne i zależności pomiędzy organizmami). Poszczególne osobniki konkurują ze sobą (walka o byt), a zwyciężają te, które są najlepiej przystosowane do środowiska, tzn. mają największe możliwości przeżycia i wydania potomstwa. W ten sposób działa w przyrodzie dobór naturalny (selekcja naturalna). Zasadnicze założenia tej teorii, poza mechanizmami zmienności i dziedziczenia, do dziś stanowią podstawę ewolucjonizmu

Czym jest darwinizm znaczenie w Słownik biologia D .

Co znaczy Dwunastnica:
Słownik odcinek jelita czworonożnych kręgowców, położony za odźwiernikiem żołądka. Do d. uchodzą przewody żółciowe wątroby i przewody trzustki. Zobacz także: układ pokarmowy darwinizm.
Co znaczy Dryf Genetyczny:
Słownik dryft genetyczny darwinizm.
Co znaczy Dyferencjacja:
Słownik różnicowanie darwinizm.
Co znaczy Detrytus:
Słownik termin określający wszystkie drobne szczątki obumarłych roślin i zwierząt opadających na dno zbiorników wodnych darwinizm.
Co znaczy Dwucukry:
Słownik sacharydy darwinizm.
  • Dodano:
  • Autor: