płci determinacja definicja
Co to jest determinacja płci. Wyjaśnienie różnicujący organizmy rozdzielnopłciowe na samce i samice.

Czy przydatne?

Co to jest determinacja płci

Co oznacza DETERMINACJA PŁCI: mechanizm różnicujący organizmy rozdzielnopłciowe na samce i samice, związany z chromosomami płci. U samic ssaków występuje para chromosomów X (XX - jeden typ gamet), a u samców X i Y (XY - dwa typy gamet). Płeć potomstwa zostaje zdeterminowana w chwili zapłodnienia i zależy od tego, czy komórka jajowa (X) została zapłodniona plemnikiem z chromosomem X (XX - płeć kobieca), czy z chromosomem Y (XY - płeć męska)

Czym jest determinacja płci znaczenie w Słownik biologia D .

Co znaczy Dyferencjacja:
Słownik różnicowanie determinacja płci.
Co znaczy Dwunukleotyd Nikotynamido-Adeninowy:
Słownik istotnym koenzymem. Może tworzyć odwracalny związek z wodorem (NADH2), służąc jako przenośnik wodoru w wielu procesach biochemicznych. Podobne właściwości wykazuje również jego fosforan (NADP determinacja płci.
Co znaczy Dezoksykortykosteron:
Słownik hormony zwierzęce determinacja płci.
Co znaczy Dendryty:
Słownik komórka nerwowa determinacja płci.
Co znaczy Dinozaury:
Słownik wymarłych gadów lądowych występujących na ziemi w erze mezozoicznej ( ery i okresy geologiczne). Na podstawie budowy miednicy d. podzielono na ptasiomiedniczne (Ornithischia) i gadziomiedniczne determinacja płci.
  • Dodano:
  • Autor: