dezaminacja definicja
Co to jest dezaminacja. Wyjaśnienie odłączenia ekipy aminowej od różnych substratów, raczej.

Czy przydatne?

Co to jest dezaminacja

Co oznacza DEZAMINACJA: mechanizm odłączenia ekipy aminowej od różnych substratów, raczej aminokwasów. D. może zachodzić w warunkach tlenowych i beztlenowych

Czym jest dezaminacja znaczenie w Słownik biologia D .

Co znaczy Dywergencja:
Słownik pod wpływem działania doboru naturalnego prowadzi do powstawania różnic anatomicznych, morfologicznych albo fizjologicznych pomiędzy spokrewnionymi organizmami żyjącymi w odmiennych warunkach dezaminacja.
Co znaczy DNA Satelitarny:
Słownik kwas dezoksyrybonukleinowy) utworzona z wielokrotnie powtarzających się sekwencji nukleotydów. sDNA może nie zawierać informacji genetycznej (na przykład DNA leżący w okolicach centromerów) albo dezaminacja.
Co znaczy Dynia:
Słownik owoc dezaminacja.
Co znaczy Drożdże:
Słownik workowców (Ascomycetes), mające grzybnię jednokomórkową i jednojądrową ( komórczak). W ścianie komórkowej d. występuje chityna. D. występują w podłożach zawierających cukier, który rozkładają w dezaminacja.
Co znaczy Dwuglicerydy:
Słownik tłuszcze dezaminacja.
  • Dodano:
  • Autor: