difiodontyzm definicja
Co to jest difiodontyzm. Wyjaśnienie zęby. Co znaczy DIFIODONTYZM definicja.

Czy przydatne?

Co to jest difiodontyzm

Co oznacza DIFIODONTYZM: zęby

Czym jest difiodontyzm znaczenie w Słownik biologia D .

Co znaczy Drzewo Genealogiczne:
Słownik przedstawienie rozwoju rodowego organizmów, obrazujące stopień ich pokrewieństwa. D.g. przedstawia poszczególne ekipy organizmów (gromady, rzędy, rodziny, rodzaje i gatunki) w formie gałęzi difiodontyzm.
Co znaczy Dominacja:
Słownik heterozygotycznych przewaga jednego allelu nad drugim w wytworzeniu danej cechy. Dominanty całkowite mają genotypy AA i Aa i są fenotypowo identyczne. Przy współdominacji potomstwo (heterozygota difiodontyzm.
Co znaczy Diapauza:
Słownik zahamowanie rozwoju albo znaczące obniżenie intensywności mechanizmów życiowych, w szczególności oddechowych. Występuje w różnych stadiach rozwojowych niektórych owadów (larwa, poczwarka, imago difiodontyzm.
Co znaczy Dziura Ozonowa:
Słownik z zanieczyszczeniem atmosfery związkami reagującymi z ozonem, powodującymi powstawanie ubytków w ozonosferze. Do takich związków należą freony (chloro- i fluoropochodne węglowodorów), tlenki azotu difiodontyzm.
Co znaczy Dwuhydroksychoekalcyferol:
Słownik hormony zwierzęce difiodontyzm.
  • Dodano:
  • Autor: