sztuczny dobór definicja
Co to jest dobór sztuczny. Wyjaśnienie selekcja. Co znaczy SZTUCZNY DOBÓR definicja.

Czy przydatne?

Co to jest dobór sztuczny

Co oznacza DOBÓR SZTUCZNY: selekcja

Czym jest dobór sztuczny znaczenie w Słownik biologia D .

Co znaczy Dinukleotyd Flawinoadeninowy:
Słownik enzymów z ekipy oksydoreduktaz ( enzymy), uczestniczący w procesach utleniania i redukcji, przenoszący dwa protony i dwa elektrony. W skład d.f. wchodzi mononukleotyd flawinowy (FMN) i AMP dobór sztuczny.
Co znaczy Drzewo Filogenetyczne:
Słownik drzewo genealogiczne dobór sztuczny.
Co znaczy Difiodontyzm:
Słownik zęby dobór sztuczny.
Co znaczy Dziura Ozonowa:
Słownik z zanieczyszczeniem atmosfery związkami reagującymi z ozonem, powodującymi powstawanie ubytków w ozonosferze. Do takich związków należą freony (chloro- i fluoropochodne węglowodorów), tlenki azotu dobór sztuczny.
Co znaczy Drogi Aferentne:
Słownik drogi doprowadzające bodziec nerwowy od receptora do ośrodkowego układu nerwowego. Zobacz także: łuk odruchowy dobór sztuczny.
  • Dodano:
  • Autor: