drapieżnictwo definicja
Co to jest drapieżnictwo. Wyjaśnienie spotykanych stosunków antagonistycznych pomiędzy osobnikami z.

Czy przydatne?

Co to jest drapieżnictwo

Co oznacza DRAPIEŻNICTWO: jeden z najczęściej spotykanych stosunków antagonistycznych pomiędzy osobnikami z różnych gatunków. Bazuje na chwytaniu, uśmiercaniu i zjadaniu jednych osobników poprzez inne. pomiędzy liczebnością drapieżnika i ofiary utrzymuje się równowaga biologiczna, a zmiana liczebności ofiary skutkuje pomniejszenie liczebności drapieżnika

Czym jest drapieżnictwo znaczenie w Słownik biologia D .

Co znaczy Dezaminacja:
Słownik mechanizm odłączenia ekipy aminowej od różnych substratów, raczej aminokwasów. D. może zachodzić w warunkach tlenowych i beztlenowych drapieżnictwo.
Co znaczy Dyferencjacja:
Słownik różnicowanie drapieżnictwo.
Co znaczy Drewnienie:
Słownik usztywniania i wzmacniania ściany komórkowej, opierający na odkładaniu w niej drzewnika (ligniny). Zdrewniałe ściany komórkowe są odporne na urazy mechaniczne i umożliwiają zachowanie kształtu drapieżnictwo.
Co znaczy Drogi Aferentne:
Słownik drogi doprowadzające bodziec nerwowy od receptora do ośrodkowego układu nerwowego. Zobacz także: łuk odruchowy drapieżnictwo.
Co znaczy DNA Satelitarny:
Słownik kwas dezoksyrybonukleinowy) utworzona z wielokrotnie powtarzających się sekwencji nukleotydów. sDNA może nie zawierać informacji genetycznej (na przykład DNA leżący w okolicach centromerów) albo drapieżnictwo.
  • Dodano:
  • Autor: