duplikacje definicja
Co to jest duplikacje. Wyjaśnienie aberracje chromosomowe. Co znaczy DUPLIKACJE definicja.

Czy przydatne?

Co to jest duplikacje

Co oznacza DUPLIKACJE: aberracje chromosomowe

Czym jest duplikacje znaczenie w Słownik biologia D .

Co znaczy Darwin Karol:
Słownik angielskiego: przyrodnik, którego obserwacje, poczynione w trakcie podróży dookoła świata na okręcie Beagle , przyczyniły się do sformułowania teorii ewolucji ( darwinizm). W swoim dziele O duplikacje.
Co znaczy Disacharydy:
Słownik sacharydy duplikacje.
Co znaczy Dywergencja:
Słownik pod wpływem działania doboru naturalnego prowadzi do powstawania różnic anatomicznych, morfologicznych albo fizjologicznych pomiędzy spokrewnionymi organizmami żyjącymi w odmiennych warunkach duplikacje.
Co znaczy Diplofaza:
Słownik znajdują się organizmy mające w komórkach ciała diploidalną (somatyczną) liczbę chromosomów (2n). Taką liczbę posiada przewarzająca część organizmów zwierzęcych w stadium dorosłym, z wyjątkiem duplikacje.
Co znaczy Diapauza:
Słownik zahamowanie rozwoju albo znaczące obniżenie intensywności mechanizmów życiowych, w szczególności oddechowych. Występuje w różnych stadiach rozwojowych niektórych owadów (larwa, poczwarka, imago duplikacje.
  • Dodano:
  • Autor: