dyferencjacja definicja
Co to jest dyferencjacja. Wyjaśnienie różnicowanie. Co znaczy DYFERENCJACJA definicja.

Czy przydatne?

Co to jest dyferencjacja

Co oznacza DYFERENCJACJA: różnicowanie

Czym jest dyferencjacja znaczenie w Słownik biologia D .

Co znaczy Drewnienie:
Słownik usztywniania i wzmacniania ściany komórkowej, opierający na odkładaniu w niej drzewnika (ligniny). Zdrewniałe ściany komórkowe są odporne na urazy mechaniczne i umożliwiają zachowanie kształtu dyferencjacja.
Co znaczy Diaspory:
Słownik twory wykorzystywane do rozsiewania i rozprzestrzeniania się roślin. Do d. należą nasiona, przetrwalniki, zarodniki, owoce i wegetatywne części roślin, takie jak bulwy, bulwki itp dyferencjacja.
Co znaczy Diploidalność:
Słownik obecność w komórce dwóch chromosomów homologicznych 2n (od ojca i od matki). Taką liczbę chromosomów mają komórki powstające poprzez podział zygoty, a więc wszystkie komórki ciała poza gametami dyferencjacja.
Co znaczy Drzewo Genealogiczne:
Słownik przedstawienie rozwoju rodowego organizmów, obrazujące stopień ich pokrewieństwa. D.g. przedstawia poszczególne ekipy organizmów (gromady, rzędy, rodziny, rodzaje i gatunki) w formie gałęzi dyferencjacja.
Co znaczy DNA:
Słownik kwas dezoksyrybonukleinowy dyferencjacja.
  • Dodano:
  • Autor: