dyferencjacja definicja
Co to jest dyferencjacja. Wyjaśnienie różnicowanie. Co znaczy DYFERENCJACJA definicja.

Czy przydatne?

Co to jest dyferencjacja

Co oznacza DYFERENCJACJA: różnicowanie

Czym jest dyferencjacja znaczenie w Słownik biologia D .

Co znaczy Dominacja Wierzchołkowa:
Słownik postępem pąka głównego a pąkami bocznymi. Pączek wierzchołkowy rośliny wytwarza auksyny ( regulatory wzrostu i rozwoju roślin) transportowane w stronę korzenia, wprowadzające pąki boczne w stan dyferencjacja.
Co znaczy Dziedziczenie Mateczne:
Słownik dziedziczenie cytoplazmatyczne dyferencjacja.
Co znaczy Difiodontyzm:
Słownik zęby dyferencjacja.
Co znaczy Dekarboksylacja:
Słownik odłączenia dwutlenku węgla od związków organicznych przy udziale enzymów z klasy dekarboksylaz. Odgrywa zasadniczą rolę w przemianach aminokwasów, prowadzi do powstawania biologicznie czynnych amin dyferencjacja.
Co znaczy Daltonizm:
Słownik powodująca zmiany w genach kodujących rodopsynę (pochodna wit. A), odpowiadających za odróżnianie barw czerwonej i zielonej, zlokalizowanych w chromosomie X ( cechy sprzężone z płcią). Zmiany w dyferencjacja.
  • Dodano:
  • Autor: