dyszochoria definicja
Co to jest dyszochoria. Wyjaśnienie zoochoria. Co znaczy DYSZOCHORIA definicja.

Czy przydatne?

Co to jest dyszochoria

Co oznacza DYSZOCHORIA: zoochoria

Czym jest dyszochoria znaczenie w Słownik biologia D .

Co znaczy Dezoksyrybonukleotyd:
Słownik w skład kwasu dezoksyrybonukleinowego; złożona jest z zasad azotowych: pirymidynowej (tymina, cytozyna) i purynowej (adenina, guanina), reszty cukrowej (2-dezoksyrybozy) i reszty kwasu dyszochoria.
Co znaczy Dwuwarstwowce:
Słownik beztkankowce dyszochoria.
Co znaczy Driopitek:
Słownik antropogeneza dyszochoria.
Co znaczy Duży Obieg Krwi:
Słownik układ krwionośny dyszochoria.
Co znaczy Dominanty Ekologiczne:
Słownik najliczniej w danej biocenozie, w przeliczeniu na jednostkę powierzchni albo objętości. Miarą dominacji jest współczynnik dominacji (D) opisany równaniem D = Sa/S x 100%, gdzie Sa znaczy liczbę dyszochoria.
  • Dodano:
  • Autor: