mezozoiczna definicja
Co to jest era mezozoiczna. Wyjaśnienie ery i okresy geologiczne. Co znaczy MEZOZOICZNA ERA.

Czy przydatne?

Co to jest era mezozoiczna

Co oznacza ERA MEZOZOICZNA: ery i okresy geologiczne

Czym jest era mezozoiczna znaczenie w Słownik biologia E .

Co znaczy Era Eofityczna:
Słownik ery i okresy geologiczne era mezozoiczna.
Co znaczy Euploidalność:
Słownik liczba chromosomów będąca wielokrotnością jednego (n = 1n - monoploidalność) zespołu chromosomów w zygocie, na przykład 2n - diploidalność, 3n - triploidalność era mezozoiczna.
Co znaczy Egzony:
Słownik dezoksyrybonukleinowego kodujące sekwencje nukleotydów w DNA; zawierają informację o kolejności aminokwasów w łańcuchu polipeptydowym ( białka). E. przepisywane są w procesie transkrypcji z DNA na era mezozoiczna.
Co znaczy Egzospory:
Słownik zarodniki powstające przez odcinanie komórek na zewnątrz komórki macierzystej, a nie wewnątrz zarodni. Występują u niektórych grzybów era mezozoiczna.
Co znaczy Endostyl:
Słownik na dnie przełyku, poniżej szczelin skrzelowych, pierwotnych strunowców, lancetnika, osłonic i larw minogów. E. jest wysłany nabłonkiem migawkowym (orzęsionym) z gruczołami wydzielającymi śluz. W e era mezozoiczna.
  • Dodano:
  • Autor: