ewolucjonizm definicja
Co to jest ewolucjonizm. Wyjaśnienie organizmów, zapoczątkowana poprzez ogłoszenie teorii ewolucji.

Czy przydatne?

Co to jest ewolucjonizm

Co oznacza EWOLUCJONIZM: edukacja o ewolucji organizmów, zapoczątkowana poprzez ogłoszenie teorii ewolucji ( Darwin K.). W l. 1892-1902 A. Weismann stworzył teorię tłumaczącą systemy ewolucji, zw. neodarwinizmem (weismanizmem). Uznawała ona selekcję naturalną za kluczowy czynnik ewolucji, odrzucała sposobność dziedziczenia cech nabytych. Wedle koncepcją neodarwinizmu dziedziczeniu podlegają tylko zmiany plazmy zarodkowej (idioplazmy), zlokalizowanej w komórkach rozrodczych i zawierającej kompletną informację genetyczną (tak zwany determinant, a więc 1 id). Pozostałe komórki ciała (soma) nie zawierają kompletnej informacji genetycznej, a jedynie jej niewielką część, potrzebną do różnicowania się narządów. Zmiany spowodowane czynnikami środowiska dotyczą jedynie komórek somy, czyli nie podlegają dziedziczeniu. Czynniki wywołujące zmiany plazmy zarodkowej to: zapłodnienie (zespolenie plazmy zarodkowej pochodzącej od dwóch różnych osobników), podział mejotyczny zachodzący w momencie dojrzewania komórek rozrodczych i selekcja naturalna. W XX w. nowe zdobycze genetyki (w szczególności odkrycie mutacji) wydawały się sprzeczne z założeniami e. bazującego na koncepcjach Darwina. Badania genetyczne (genetyka populacji) i ekologiczne przeprowadzone w momencie ostatnich 50 lat umożliwiły stworzenie e. syntetycznego, uogólniającego całą współczesną wiedzę na temat ewolucji i łączącego zdobycze genetyki z koncepcją ewolucji zawartą w pracach Darwina. E. syntetyczny odrzuca sposobność dziedziczenia cech nabytych, wskazuje na mutacje i rekombinację genetyczną jako pierwotne źródło zmian ewolucyjnych prowadzących do gromadzenia dużej zmienności genetycznej w populacjach ( pula genowa, frekwencja genów). Zmienność genetyczna występująca w populacjach ( polimorfizm genetyczny) stanowi pole działania selekcji naturalnej ( selekcja) doprowadzającej do powstawania nowych gatunków z gatunków już istniejących

Czym jest ewolucjonizm znaczenie w Słownik biologia E .

Co znaczy Ektoderma:
Słownik zewnętrzna warstwa zarodka, powstająca w procesie gastrulacji. Z e. powstaje układ nerwowy, nabłonek jelita przedniego i tylnego i naskórek ewolucjonizm.
Co znaczy Endolimfa:
Słownik płyn wypełniający wnętrze błędnika błoniastego w uchu wewnętrznym kręgowców. Zobacz także: ucho ewolucjonizm.
Co znaczy Enzymy Trawienne:
Słownik hydrolaz, rozkładające pokarm do związków przyswajalnych poprzez organizm (aminokwasów, glicerolu, kwasów tłuszczowych i cukrów prostych). Białka są trawione poprzez pepsynę, trypsynę i peptydazy ewolucjonizm.
Co znaczy Egzymogeny:
Słownik proenzymy ewolucjonizm.
Co znaczy Erytroblasty:
Słownik powstają erytrocyty ( krew). E. występują w narządach krwiotwórczych (szpiku kostnym i krwi obwodowej). Mechanizm dojrzewania e. bazuje na wytwarzaniu i gromadzeniu hemoglobiny w cytoplazmie i ewolucjonizm.
  • Dodano:
  • Autor: