fenotyp definicja
Co to jest fenotyp. Wyjaśnienie morfologicznych, biochemicznych i fizjologicznych danego osobnika.

Czy przydatne?

Co to jest fenotyp

Co oznacza FENOTYP: zespół cech morfologicznych, biochemicznych i fizjologicznych danego osobnika. F. jest rezultatem współdziałania genotypu i czynników środowiska. Osobniki o różnych genotypach mogą mieć taki sam f., a osobniki o tym samym genotypie, rozwijając się w odmiennych warunkach środowiska, mogą mieć różne f

Czym jest fenotyp znaczenie w Słownik biologia F .

Co znaczy Fitocenoza:
Słownik biocenoza fenotyp.
Co znaczy Fermentacja Mlekowa:
Słownik rozpoczynający się od glikolizy, gdzie wodór przyłącza się wprost do pirogronianu, redukując go do kwasu mlekowego. F.m. zachodzi w czasie produkcji kiszonek stanowiących karmę dla bydła (kwaśny fenotyp.
Co znaczy Filotaksja:
Słownik ulistnienie fenotyp.
Co znaczy Fenokopia:
Słownik zewnętrznej organizmu (fenotypu) spowodowana czynnikami środowiska (wysoka temperatura, obecność substancji chemicznych), przypominająca zmiany wywoływane poprzez mutacje. F., w przeciwieństwie od fenotyp.
Co znaczy Fagocyty:
Słownik komórki posiadające umiejętność fagocytozy. Zostały podzielone na makrofagi, pochłaniające i trawiące komórki obumarłych tkanek, i mikrofagi ( granulocyty), pochłaniające i trawiące bakterie fenotyp.
  • Dodano:
  • Autor: