masłowa fermentacja definicja
Co to jest fermentacja masłowa. Wyjaśnienie wytworem końcowym jest kwas masłowy. Powstaje on z.

Czy przydatne?

Co to jest fermentacja masłowa

Co oznacza FERMENTACJA MASŁOWA: mechanizm, gdzie wytworem końcowym jest kwas masłowy. Powstaje on z pirogronianu wskutek reakcji, w ciągu których wytwarza się przejściowo acetylo-CoA. F.m. zachodzi w żwaczu zwierząt przeżuwających, w środowisku kompletnie beztlenowym (rozkład skrobi i celulozy), używana jest w roszarnictwie (na przykład rozkład pektyn w łodygach lnu), w przemyśle tekstylnym. Bakterie f.m., ((na przykład Clostridium, mają umiejętność wiązania azotu atmosferycznego

Czym jest fermentacja masłowa znaczenie w Słownik biologia F .

Co znaczy Fikobiliny:
Słownik asymilacyjne z ekipy chromoproteidów, dobrze rozpuszczalne w wodzie, źle w tłuszczach. Grupę prostetyczną tworzą barwniki bilirubinowe. Do f. należą fikocjanina i fikoerytryna, występujące w fermentacja masłowa.
Co znaczy Forma:
Słownik kategoria systematyczna fermentacja masłowa.
Co znaczy Fosforylacja Fotosyntetyczna:
Słownik zachodzący w chloroplastach w fazie świetlnej fotosyntezy. W zależności od różnego układu przenośników elektronów wyróżniono f.f. cykliczną i niecykliczną. W f.f. niecyklicznej pochłanianie fotonów fermentacja masłowa.
Co znaczy Fotoautotrofy:
Słownik autotrofy fermentacja masłowa.
Co znaczy Floem:
Słownik łyko fermentacja masłowa.
  • Dodano:
  • Autor: