fikobiliny definicja
Co to jest fikobiliny. Wyjaśnienie asymilacyjne z ekipy chromoproteidów, dobrze rozpuszczalne w.

Czy przydatne?

Co to jest fikobiliny

Co oznacza FIKOBILINY: barwniki asymilacyjne z ekipy chromoproteidów, dobrze rozpuszczalne w wodzie, źle w tłuszczach. Grupę prostetyczną tworzą barwniki bilirubinowe. Do f. należą fikocjanina i fikoerytryna, występujące w komórkach sinic (Cyanophyta) i krasnorostów (Rhodophyta)

Czym jest fikobiliny znaczenie w Słownik biologia F .

Co znaczy Fermentacja Alkoholowa:
Słownik zaczynający się od glikolizy, przebiega podobnie jak w czasie oddychania tlenowego, do wytworzenia pirogronianu, który, uwalniając dwutlenek węgla ulega dekarboksylacji na aldehyd octowy, a ten fikobiliny.
Co znaczy Fagocytoza:
Słownik pochłaniania poprzez komórki ( fagocyty) obcych ciał (bakterii, pierwotniaków, cząstek kurzu, barwników). Komórka posiadająca umiejętność f. otacza te substancje swoim ciałem (protoplazmą) i wchłania fikobiliny.
Co znaczy Ferredoksyna:
Słownik fosforylacja fotosyntetyczna fikobiliny.
Co znaczy Fenotyp:
Słownik morfologicznych, biochemicznych i fizjologicznych danego osobnika. F. jest rezultatem współdziałania genotypu i czynników środowiska. Osobniki o różnych genotypach mogą mieć taki sam f., a osobniki o fikobiliny.
Co znaczy Fosforylacja Substratowa:
Słownik oddechowej, gdzie synteza ATP następuje nie na drodze przepływu elektronów poprzez łańcuch oddechowy, ale kosztem bezpośredniego utleniania substratu. Substratami podlegającymi fosforylacji w fikobiliny.
  • Dodano:
  • Autor: