fizjologia definicja
Co to jest fizjologia. Wyjaśnienie czynności życiowe komórek, tkanek, narządów i organizmów.

Czy przydatne?

Co to jest fizjologia

Co oznacza FIZJOLOGIA: edukacja opisująca czynności życiowe komórek, tkanek, narządów i organizmów, badająca systemy funkcjonowania organizmów żywych. Została podzielona na f. zwierząt, roślin, człowieka, porównawczą, której obiektem jest porównywanie mechanizmów fizjologicznych zachodzących u różnych gatunków i grup zwierząt, i patologiczną badającą funkcjonowanie chorych organizmów

Czym jest fizjologia znaczenie w Słownik biologia F .

Co znaczy Fluorescencja:
Słownik zdarzenie świecenia niektórych substancji pod wpływem promieni ultrafioletowych, używane między innymi w cytologii do lokalizacji przeciwciał sprzężonych z barwnikiem fluoryzującym fizjologia.
Co znaczy Fagocyty:
Słownik komórki posiadające umiejętność fagocytozy. Zostały podzielone na makrofagi, pochłaniające i trawiące komórki obumarłych tkanek, i mikrofagi ( granulocyty), pochłaniające i trawiące bakterie fizjologia.
Co znaczy Fenyloketonuria:
Słownik spowodowana mutacją w genie kodującym enzym hydrolazę fenyloalaninową. Brak tego enzymu skutkuje nagromadzenie się w organizmie fenyloalaniny, a następnie kwasu fenylopirogronowego, który jest fizjologia.
Co znaczy Fibrynogen:
Słownik globulin, występujące w osoczu krwi, biorące udział w jej krzepnięciu. F. powstaje w wątrobie i znajduje się w krwi w formie rozpuszczonej. Pod wpływem enzymu trombiny zamienia się w fibrynę (włóknik fizjologia.
Co znaczy Formy Życiowe:
Słownik roślinnych, które w podobny sposób przystosowują się do przetrwania niekorzystnych warunków środowiska (moment suszy, zima) przez wytwarzanie w różnych miejscach pędu pączków odnawiających. Pośród f fizjologia.
  • Dodano:
  • Autor: