życiowe formy definicja
Co to jest formy życiowe. Wyjaśnienie roślinnych, które w podobny sposób przystosowują się do.

Czy przydatne?

Co to jest formy życiowe

Co oznacza FORMY ŻYCIOWE: formy organizmów roślinnych, które w podobny sposób przystosowują się do przetrwania niekorzystnych warunków środowiska (moment suszy, zima) przez wytwarzanie w różnych miejscach pędu pączków odnawiających. Pośród f.ż. roślin wyróżniono: a) fanerofity (jawnopączkowe), do których należą wszystkie drzewa i krzewy zawsze zielone, epifity, sukulenty charakteryzujące się występowaniem pączków odnawiających na pędach nadziemnych (25 cm nad powierzchnią gleby); b) chamefity (niskopączkowe) - rośliny występujące na obszarze tundry i w górach, na przykład gatunki wrzosowatych, których pędy są wzniesione nisko nad ziemią albo płożą się; pączki odnawiające tych roślin zlokalizowane są w dolnych partiach pędów na wysokości 10-30 cm nad powierzchnią gleby; c) hemikryptofity (naziemnopączkowe) - należą do nich byliny, rośliny wytwarzające rozety (mniszek, babka) i rośliny, które tracą pędy na zimę. Pączki odnawiające tych roślin zlokalizowane są na powierzchni gleby, których ochronę stanowi ściółka i warstwa zewnętrzna gleby; d) kryptofity (skrytopączkowe) - rośliny narastające w wodzie albo na bagnach i torfowiskach; ich pączki odnawiające są ukryte w wodzie (hydrofity), w ziemi (geofity) albo w podłożu błotnistym (helofity). Do f.ż. roślin zaliczają się także terofity, rośliny zielne, które pozostają w okresie niekorzystnym w formie nasion

Czym jest formy życiowe znaczenie w Słownik biologia F .

Co znaczy Flora:
Słownik zespół roślin charakterystyczny pod względem ilościowym i jakościowym dla danego obszaru (f. Polski), środowiska (f. stepu) i okresu geologicznego (f. trzeciorzędu formy życiowe.
Co znaczy Fukoksantyna:
Słownik brązowy barwnik należący do karotenoidów, występujący w plastydach okrzemek (Bacillariophyceae) i brunatnic (Phaeophyta), pochłaniający energię świetlną i przekazujący ją barwnikom z ekipy chlorofili formy życiowe.
Co znaczy Fotooddychanie:
Słownik oddychania świetlnego zachodzącego w czasie fotosyntezy, skutkuje częściowe albo całkowite zahamowanie oddychania mitochondrialnego (ciemniowego). F. przebiega w trzech organellach: mitochondriach formy życiowe.
Co znaczy Formacja Roślinna:
Słownik roślinne charakteryzujące się występowaniem osobników należących do różnych gatunków, lecz wyglądających podobnie, gdyż przystosowują się do tych samych warunków siedliskowych. Odpowiednikiem f.r formy życiowe.
Co znaczy Fagocytoza:
Słownik pochłaniania poprzez komórki ( fagocyty) obcych ciał (bakterii, pierwotniaków, cząstek kurzu, barwników). Komórka posiadająca umiejętność f. otacza te substancje swoim ciałem (protoplazmą) i wchłania formy życiowe.
  • Dodano:
  • Autor: