życiowe formy definicja
Co to jest formy życiowe. Wyjaśnienie roślinnych, które w podobny sposób przystosowują się do.

Czy przydatne?

Co to jest formy życiowe

Co oznacza FORMY ŻYCIOWE: formy organizmów roślinnych, które w podobny sposób przystosowują się do przetrwania niekorzystnych warunków środowiska (moment suszy, zima) przez wytwarzanie w różnych miejscach pędu pączków odnawiających. Pośród f.ż. roślin wyróżniono: a) fanerofity (jawnopączkowe), do których należą wszystkie drzewa i krzewy zawsze zielone, epifity, sukulenty charakteryzujące się występowaniem pączków odnawiających na pędach nadziemnych (25 cm nad powierzchnią gleby); b) chamefity (niskopączkowe) - rośliny występujące na obszarze tundry i w górach, na przykład gatunki wrzosowatych, których pędy są wzniesione nisko nad ziemią albo płożą się; pączki odnawiające tych roślin zlokalizowane są w dolnych partiach pędów na wysokości 10-30 cm nad powierzchnią gleby; c) hemikryptofity (naziemnopączkowe) - należą do nich byliny, rośliny wytwarzające rozety (mniszek, babka) i rośliny, które tracą pędy na zimę. Pączki odnawiające tych roślin zlokalizowane są na powierzchni gleby, których ochronę stanowi ściółka i warstwa zewnętrzna gleby; d) kryptofity (skrytopączkowe) - rośliny narastające w wodzie albo na bagnach i torfowiskach; ich pączki odnawiające są ukryte w wodzie (hydrofity), w ziemi (geofity) albo w podłożu błotnistym (helofity). Do f.ż. roślin zaliczają się także terofity, rośliny zielne, które pozostają w okresie niekorzystnym w formie nasion

Czym jest formy życiowe znaczenie w Słownik biologia F .

Co znaczy Fizjologia:
Słownik czynności życiowe komórek, tkanek, narządów i organizmów, badająca systemy funkcjonowania organizmów żywych. Została podzielona na f. zwierząt, roślin, człowieka, porównawczą, której obiektem jest formy życiowe co znaczy.
Co znaczy Fototaksje:
Słownik taksje formy życiowe krzyżówka.
Co znaczy Ferredoksyna:
Słownik fosforylacja fotosyntetyczna formy życiowe co to jest.
Co znaczy Fitosocjologia:
Słownik dział biologii zajmujący się badaniem i klasyfikacją wielogatunkowych zbiorowisk roślinnych i zależnością ich występowania od warunków środowiskowych formy życiowe słownik.
Co znaczy Fagocytoza:
Słownik pochłaniania poprzez komórki ( fagocyty) obcych ciał (bakterii, pierwotniaków, cząstek kurzu, barwników). Komórka posiadająca umiejętność f. otacza te substancje swoim ciałem (protoplazmą) i wchłania formy życiowe czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: