fosfokreatyna definicja
Co to jest fosfokreatyna. Wyjaśnienie występujący u kręgowców we wszystkich tkankach, w.

Czy przydatne?

Co to jest fosfokreatyna

Co oznacza FOSFOKREATYNA: fosfagen występujący u kręgowców we wszystkich tkankach, w szczególności w mięśniach. Bierze udział w uzupełnieniu ATP, przekształcając się pod wpływem kinazy kreatyninowej w kreatynę

Czym jest fosfokreatyna znaczenie w Słownik biologia F .

Co znaczy Fungicydy:
Słownik chemiczne środki wykorzystywane do zwalczania grzybów (Mycetae) niszczących drewno i pasożytujących na roślinach. Są związkami organicznymi siarki i rtęci fosfokreatyna.
Co znaczy Fotobiologia:
Słownik edukacja o zależności zjawisk optycznych i biologicznych, zajmująca się między innymi procesami fotosyntezy i fototaksji ( taksje fosfokreatyna.
Co znaczy Fosforoliza:
Słownik rozkładu skrobi w komórkach roślinnych, polegająca na rozszczepieniu łańcucha skrobiowego przy udziale kwasu fosforowego. w tym procesie fosforylaza -glukanowa odszczepia od końca łańcucha resztę fosfokreatyna.
Co znaczy Fragmoplast:
Słownik ultrastruktura komórkowa występująca u roślin, odpowiadająca za podział cytoplazmy (cytokinezę). Pojawia się pomiędzy jądrami potomnymi w stadium anafazy ( mitoza). Z f. tworzy się przegroda fosfokreatyna.
Co znaczy Forma:
Słownik kategoria systematyczna fosfokreatyna.
  • Dodano:
  • Autor: