fosfolipidy definicja
Co to jest fosfolipidy. Wyjaśnienie zawierające reszty kwasu fosforowego. Z racji na rodzaj.

Czy przydatne?

Co to jest fosfolipidy

Co oznacza FOSFOLIPIDY: tłuszcze złożone zawierające reszty kwasu fosforowego. Z racji na rodzaj alkoholu występującego w ich cząsteczkach f. zostały podzielone na fosfoglicerydy (zawierające glicerol) i fosfosfingozydy (zawierające sfingeninę). Fosfoglicerydy podzielone są na fosfatydy i plazmalogeny. Wszystkie f. są związkami powierzchniowo czynnymi, mają charakter hydrofilowy i hydrofobowy, budują błony biologiczne, umożliwiając transport hydrofobowych substancji do wnętrza komórki i transport elektronów w błonach mitochondrialnych. Budują osłonki mielinowe włókien nerwowych. F. z ekipy lecytyn, zawarte w żółtkach jaj ptaków, stanowią źródło fosforanów dla rozwijającego się zarodka

Czym jest fosfolipidy znaczenie w Słownik biologia F .

Co znaczy Fotoliza:
Słownik rozkład cząsteczek substratu zachodzący pod wpływem światła, na przykład fotoliza wody, będąca fundamentalną reakcją w procesie świetlnym fotosyntezy, zachodzi pod wpływem energii wybitego fotonu fosfolipidy.
Co znaczy Flora:
Słownik zespół roślin charakterystyczny pod względem ilościowym i jakościowym dla danego obszaru (f. Polski), środowiska (f. stepu) i okresu geologicznego (f. trzeciorzędu fosfolipidy.
Co znaczy Fotoreceptory:
Słownik wrażliwe na bodźce świetlne. Część zwierząt bezkręgowych reaguje na światło mimo że nie posiada szczególnych narządów; u pierwotniaków (Protozoa) nieliczne formy mają plamki oczne, zw. stigmami fosfolipidy.
Co znaczy Ferredoksyna:
Słownik fosforylacja fotosyntetyczna fosfolipidy.
Co znaczy Fagocytoza:
Słownik pochłaniania poprzez komórki ( fagocyty) obcych ciał (bakterii, pierwotniaków, cząstek kurzu, barwników). Komórka posiadająca umiejętność f. otacza te substancje swoim ciałem (protoplazmą) i wchłania fosfolipidy.
  • Dodano:
  • Autor: