oksydacyjna fosforylacja definicja
Co to jest fosforylacja oksydacyjna. Wyjaśnienie poprzez łańcuch oddechowy powodujący utlenianie.

Czy przydatne?

Co to jest fosforylacja oksydacyjna

Co oznacza FOSFORYLACJA OKSYDACYJNA: przepływ elektronów poprzez łańcuch oddechowy powodujący utlenianie zredukowanych nukleotydów pirydynowych i flawinowych. W komórkach zazwyczaj funkcjonują różne warianty łańcucha oddechowego w zależności od substratu podlegającego utlenieniu. Atomy wodoru są kierowane między innymi na nukleotydy nikotynamidoadeninowe (NAD albo NADP), flawiny (FMN albo FAD), cytochromy (b, c1, c, a, a3), chinony. Energia przepływających elektronów zostaje zmagazynowana w makroergicznych wiązaniach fosforanowych ATP

Czym jest fosforylacja oksydacyjna znaczenie w Słownik biologia F .

Co znaczy Fenotyp:
Słownik morfologicznych, biochemicznych i fizjologicznych danego osobnika. F. jest rezultatem współdziałania genotypu i czynników środowiska. Osobniki o różnych genotypach mogą mieć taki sam f., a osobniki o fosforylacja oksydacyjna.
Co znaczy Fotoliza:
Słownik rozkład cząsteczek substratu zachodzący pod wpływem światła, na przykład fotoliza wody, będąca fundamentalną reakcją w procesie świetlnym fotosyntezy, zachodzi pod wpływem energii wybitego fotonu fosforylacja oksydacyjna.
Co znaczy Fototaksje:
Słownik taksje fosforylacja oksydacyjna.
Co znaczy FAD:
Słownik dinukleotyd flawinoadeninowy fosforylacja oksydacyjna.
Co znaczy Fagocytoza:
Słownik pochłaniania poprzez komórki ( fagocyty) obcych ciał (bakterii, pierwotniaków, cząstek kurzu, barwników). Komórka posiadająca umiejętność f. otacza te substancje swoim ciałem (protoplazmą) i wchłania fosforylacja oksydacyjna.
  • Dodano:
  • Autor: