fosforylacja definicja
Co to jest fosforylacja. Wyjaśnienie opierający na przyłączeniu fosforanu nieorganicznego do.

Czy przydatne?

Co to jest fosforylacja

Co oznacza FOSFORYLACJA: mechanizm opierający na przyłączeniu fosforanu nieorganicznego do dowolnego związku, który zostaje podniesiony na wyższy poziom energetyczny, na przykład ADP przechodzi w ATP. Wyróżniono f. oksydacyjną zachodzącą w procesach oddechowych, f. substratową i f. fotosyntetyczną przebiegającą w procesie fotosyntezy

Czym jest fosforylacja znaczenie w Słownik biologia F .

Co znaczy Fragmosom:
Słownik fragmoplast fosforylacja.
Co znaczy Fizjologia:
Słownik czynności życiowe komórek, tkanek, narządów i organizmów, badająca systemy funkcjonowania organizmów żywych. Została podzielona na f. zwierząt, roślin, człowieka, porównawczą, której obiektem jest fosforylacja.
Co znaczy Fitogeografia:
Słownik biogeografia fosforylacja.
Co znaczy Fragmoplast:
Słownik ultrastruktura komórkowa występująca u roślin, odpowiadająca za podział cytoplazmy (cytokinezę). Pojawia się pomiędzy jądrami potomnymi w stadium anafazy ( mitoza). Z f. tworzy się przegroda fosforylacja.
Co znaczy Fosforan Dwunukleotydu Nikotynamido-Adeninowego:
Słownik mononukleotydów złożonych z zasady azotowej (adeniny albo amidu kwasu nikotynowego), pięciowęglowego cukru rybozy i reszty kwasu fosforowego. Ma umiejętność chwilowego wiązania wodoru i przenoszenia fosforylacja.
  • Dodano:
  • Autor: