fotobiologia definicja
Co to jest fotobiologia. Wyjaśnienie zależności zjawisk optycznych i biologicznych, zajmująca się.

Czy przydatne?

Co to jest fotobiologia

Co oznacza FOTOBIOLOGIA: edukacja o zależności zjawisk optycznych i biologicznych, zajmująca się między innymi procesami fotosyntezy i fototaksji ( taksje)

Czym jest fotobiologia znaczenie w Słownik biologia F .

Co znaczy Fagi:
Słownik bakteriofagi fotobiologia.
Co znaczy Fenyloketonuria:
Słownik spowodowana mutacją w genie kodującym enzym hydrolazę fenyloalaninową. Brak tego enzymu skutkuje nagromadzenie się w organizmie fenyloalaniny, a następnie kwasu fenylopirogronowego, który jest fotobiologia.
Co znaczy Fosforylacja Fotosyntetyczna:
Słownik zachodzący w chloroplastach w fazie świetlnej fotosyntezy. W zależności od różnego układu przenośników elektronów wyróżniono f.f. cykliczną i niecykliczną. W f.f. niecyklicznej pochłanianie fotonów fotobiologia.
Co znaczy Fitocenoza:
Słownik biocenoza fotobiologia.
Co znaczy Fosforoliza:
Słownik rozkładu skrobi w komórkach roślinnych, polegająca na rozszczepieniu łańcucha skrobiowego przy udziale kwasu fosforowego. w tym procesie fosforylaza -glukanowa odszczepia od końca łańcucha resztę fotobiologia.
  • Dodano:
  • Autor: