fotooddychanie definicja
Co to jest fotooddychanie. Wyjaśnienie oddychania świetlnego zachodzącego w czasie fotosyntezy.

Czy przydatne?

Co to jest fotooddychanie

Co oznacza FOTOODDYCHANIE: mechanizm oddychania świetlnego zachodzącego w czasie fotosyntezy, skutkuje częściowe albo całkowite zahamowanie oddychania mitochondrialnego (ciemniowego). F. przebiega w trzech organellach: mitochondriach, chloroplastach i w peroksysomach, które, połączone z chloroplastami, regularnie wpuklają się do ich wnętrza. F. bazuje na pochłanianiu tlenu i wydzielaniu dwutlenku węgla (CO2). Występuje w roślinach, gdzie CO2 wiązany jest w czasie fotosyntezy w cyklu Calvina, gdyż część inicjalnych produktów asymilacji, raczej glikolan, może być bezpośrednio utleniana w peroksysomach, co prowadzi do uwalniania CO2, potrzebnego do f. U roślin, gdzie CO2 wiązany jest w czasie fotosyntezy w cyklu C4 kwasów dwukarboksylowych, nie można zaobserwować f., gdyż CO2 jest natychmiast ponownie wiązany w procesach karboksylacji. Rośliny bardzo wydajne fotosyntetycznie mają niski poziom f. (kukurydza, trzcina cukrowa, sorgo); rośliny niewiele produktywne fotosyntetycznie uwalniają do 50% CO2 związanego w czasie fotosyntezy (burak cukrowy, fasola, dąb)

Czym jest fotooddychanie znaczenie w Słownik biologia F .

Co znaczy Fotonastie:
Słownik nastie fotooddychanie.
Co znaczy Frekwencja Genów:
Słownik występowania alleli danego genu w populacji. F.g. opisywana jest parametrem, gdzie liczba alleli (na przykład allel a), zarówno w homozygotach (aa), jak i w heterozygotach (Aa), jest dzielona fotooddychanie.
Co znaczy Fitohormony:
Słownik regulatory wzrostu i rozwoju roślin fotooddychanie.
Co znaczy Fosforylacja Oksydacyjna:
Słownik poprzez łańcuch oddechowy powodujący utlenianie zredukowanych nukleotydów pirydynowych i flawinowych. W komórkach zazwyczaj funkcjonują różne warianty łańcucha oddechowego w zależności od substratu fotooddychanie.
Co znaczy Faza Przyciągania:
Słownik cis konfiguracja fotooddychanie.
  • Dodano:
  • Autor: