fukoksantyna definicja
Co to jest fukoksantyna. Wyjaśnienie należący do karotenoidów, występujący w plastydach okrzemek.

Czy przydatne?

Co to jest fukoksantyna

Co oznacza FUKOKSANTYNA: brązowy barwnik należący do karotenoidów, występujący w plastydach okrzemek (Bacillariophyceae) i brunatnic (Phaeophyta), pochłaniający energię świetlną i przekazujący ją barwnikom z ekipy chlorofili

Czym jest fukoksantyna znaczenie w Słownik biologia F .

Co znaczy Fermentacja Masłowa:
Słownik wytworem końcowym jest kwas masłowy. Powstaje on z pirogronianu wskutek reakcji, w ciągu których wytwarza się przejściowo acetylo-CoA. F.m. zachodzi w żwaczu zwierząt przeżuwających, w środowisku fukoksantyna.
Co znaczy Fonoreceptory:
Słownik narządy słuchu fukoksantyna.
Co znaczy Ferredoksyna:
Słownik fosforylacja fotosyntetyczna fukoksantyna.
Co znaczy Fenokopia:
Słownik zewnętrznej organizmu (fenotypu) spowodowana czynnikami środowiska (wysoka temperatura, obecność substancji chemicznych), przypominająca zmiany wywoływane poprzez mutacje. F., w przeciwieństwie od fukoksantyna.
Co znaczy Forma Przejściowa:
Słownik charakteryzująca się cechami pośrednimi pomiędzy wyższymi jednostkami systematycznymi (na przykład gromadami), stanowiąca dowody ewolucji (ogniwo pośrednie). Do f.p. należą ((na przykład ichtiostega fukoksantyna.
  • Dodano:
  • Autor: