definicja
Co to jest gen. Wyjaśnienie jednostka dziedziczności zbudowana z odcinka DNA o specyficznym.

Czy przydatne?

Co to jest gen

Co oznacza GEN: funkcjonalna jednostka dziedziczności zbudowana z odcinka DNA o specyficznym układzie nukleotydów. G. może być zlokalizowany w chromosomie (g. chromosomowy) albo w cytoplazmie (g. pozachromosomowy). Pojedynczy g. wyznacza sekwencję aminokwasów jednego łańcucha polipeptydowego. G. podzielone są na g. struktury i g. regulatorowe. G. struktury zbudowane są z odcinków zawierających informację genetyczną (egzony), pomiędzy którymi znajdują się odcinki pozbawione informacji genetycznej (introny). W momencie transkrypcji introny zostają wycięte, a egzony połączone w łańcuch mRNA (kwas rybonukleinowy). G. regulatorowe kontrolują działanie g. struktury, blokując albo włączając ich działanie, co prowadzi do syntezy białek potrzebnych organizmowi w danym momencie albo do zahamowania ich wytwarzania, gdy stają się niepotrzebne

Czym jest gen znaczenie w Słownik biologia G .

Co znaczy Gromada:
Słownik kategoria systematyczna gen.
Co znaczy Genetyka:
Słownik dziedziczności i zmienności organizmów. G. populacyjna (zw. także ilościową) zajmuje się badaniem systemów powstawania i utrzymywania się zmienności genetycznej w populacjach pod wpływem mutacji gen.
Co znaczy Geobotanika:
Słownik biogeografia gen.
Co znaczy Gastrozoid:
Słownik wyspecjalizowany, pozbawiony umiejętności do rozrodu osobnik w kolonii jamochłonów (Coelenterata), odpowiedzialny za zdobywanie i trawienie pokarmu gen.
Co znaczy Glicerol:
Słownik alkohol zawierający trzy ekipy wodorotlenowe i trzy atomy węgla. G. wspólnie z kwasami tłuszczowymi jest kluczowym składnikiem tłuszczów właściwych. Zobacz także: lipidy gen.
  • Dodano:
  • Autor: