definicja
Co to jest gen. Wyjaśnienie jednostka dziedziczności zbudowana z odcinka DNA o specyficznym.

Czy przydatne?

Co to jest gen

Co oznacza GEN: funkcjonalna jednostka dziedziczności zbudowana z odcinka DNA o specyficznym układzie nukleotydów. G. może być zlokalizowany w chromosomie (g. chromosomowy) albo w cytoplazmie (g. pozachromosomowy). Pojedynczy g. wyznacza sekwencję aminokwasów jednego łańcucha polipeptydowego. G. podzielone są na g. struktury i g. regulatorowe. G. struktury zbudowane są z odcinków zawierających informację genetyczną (egzony), pomiędzy którymi znajdują się odcinki pozbawione informacji genetycznej (introny). W momencie transkrypcji introny zostają wycięte, a egzony połączone w łańcuch mRNA (kwas rybonukleinowy). G. regulatorowe kontrolują działanie g. struktury, blokując albo włączając ich działanie, co prowadzi do syntezy białek potrzebnych organizmowi w danym momencie albo do zahamowania ich wytwarzania, gdy stają się niepotrzebne

Czym jest gen znaczenie w Słownik biologia G .

Co znaczy Geotropizm:
Słownik tropizmy gen.
Co znaczy Glikoproteiny:
Słownik strukturalne białka złożone, zbudowane z cukru i części białkowej. Jednym z głownych g. jest kolagen gen.
Co znaczy Gastrulacja:
Słownik zarodkowym zwierząt. U niższych bezkręgowców wskutek g. powstają dwie warstwy zarodkowe (ekto- i endoderma). U większości zwierząt, poczynając od pierścienic, g. jest procesem powstawania mezodermy gen.
Co znaczy Gastrolity:
Słownik połknięte poprzez ptaki, na przykład z rzędu kuraków (Galliformes), ułatwiające rozdrabnianie pokarmu (nasion). U skorupiaków (Crustacea), na przykład raka, g. występują w żołądku żującym, zbudowane gen.
Co znaczy Grzybice:
Słownik zwierząt wywoływane poprzez pasożytnicze grzyby. G. najczęściej występującymi u człowieka są dermatomikozy, choroby wywoływane poprzez grzyby pasożytujące na skórze (łupież), i g. naskórkowe gen.
  • Dodano:
  • Autor: