sprzężone geny definicja
Co to jest geny sprzężone. Wyjaśnienie łącznie z pokolenia na pokolenie. G.s. determinują różne.

Czy przydatne?

Co to jest geny sprzężone

Co oznacza GENY SPRZĘŻONE: geny przekazywane łącznie z pokolenia na pokolenie. G.s. determinują różne cechy, a stopień ich sprzężenia zależy od ich odległości w chromosomie. Geny położone bliżej siebie są częściej przekazywane wspólnie. Geny oddalone od siebie w chromosomie są rzadziej przekazywane wspólnie na skutek większego prawdopodobieństwa wystąpienia crossing-over. Zobacz także: cechy sprzężone z płcią

Czym jest geny sprzężone znaczenie w Słownik biologia G .

Co znaczy GH-IH:
Słownik hormony zwierzęce geny sprzężone.
Co znaczy Gen Semiletalny:
Słownik gen letalny geny sprzężone.
Co znaczy Gniazdowniki:
Słownik młode wymagają długiego pobytu w gnieździe pod opieką rodziców, gdyż wykluwają się ślepe i nieopierzone. Do g. między innymi należą ptaki drapieżne, wróblowate, gołębiowate, dzięciołowate i sowy geny sprzężone.
Co znaczy Galwanotropizm:
Słownik tropizmy geny sprzężone.
Co znaczy Gronkowce:
Słownik kształcie kulistym (ziarniaki) tworzące na preparatach skupienia w kształcie gron. Występują w powietrzu, wodzie, na powierzchni elementów, w produktach spożywczych, z kolei u zwierząt w przewodzie geny sprzężone.
  • Dodano:
  • Autor: