gleba definicja
Co to jest gleba. Wyjaśnienie skorupy ziemskiej powstała wskutek działania mechanizmów.

Czy przydatne?

Co to jest gleba

Co oznacza GLEBA: zewnętrzna warstwa skorupy ziemskiej powstała wskutek działania mechanizmów glebotwórczych. G. powstaje wskutek wietrzenia (kruszenia się) skał pod wpływem czynników fizycznych (zmiany temperatury) i chemicznych (działanie kwasów organicznych wydzielanych poprzez rośliny, na przykład porosty). wskutek mechanizmów glebotwórczych powstaje próchnica (humus) zawierająca substancje mineralne i szczątki organiczne rozkładane poprzez drobnoustroje i grzyby. G. ma strukturę gruzełkową umożliwiającą krążenie wody i powietrza w jej wnętrzu. W zależności od odczynu g. zostały podzielone na kwaśne (pH7,2). Rodzaj g. zależy w pierwszej kolejności od strefy klimatycznej i formacji roślinnej. Wyróżniono g. tundrowe i bielicowe (charakterystyczne dla lasów liściastych), brunatne (występujące w lasach liściastych), łąkowo-stepowe (czarnoziemy), laterytowe (czerwone gleby występujące w tropikach) i g. nie powiązane ze strefami klimatyczno-roślinnymi, do których należą g. bagienne, rędziny (powstałe na skałach wapiennych w klimacie umiarkowanym z sporą ilością opadów), mady (powstałe w dolinach rzecznych z osadów naniesionych poprzez wodę) i g. górskie

Czym jest gleba znaczenie w Słownik biologia G .

Co znaczy Gruczoły Endokrynowe:
Słownik gruczoły gleba.
Co znaczy Gruczoły Trawienne:
Słownik gruczoły wydzielające 1) u zwierząt - enzymy odpowiadające za rozkład białek, cukrów, tłuszczów (wątroba, trzustka); 2) u roślin owadożernych - enzymy proteolityczne rozkładające związki białkowe gleba.
Co znaczy Gruczoły Wapienne:
Słownik gruczoły uchodzące do przełyku skąposzczetów (Oligochaeta), których wydzielina o zasadowym odczynie neutralizuje kwasy organiczne zawarte w pokarmie (glebie gleba.
Co znaczy Gatunki Siostrzane:
Słownik spokrewnione, zazwyczaj bardzo podobne, lecz możliwe do odróżnienia na podstawie cech morfologicznych. G.s. mogą zamieszkiwać te same obszary (g. sympatryczne) przeważnie jednak zajmują w środowisku gleba.
Co znaczy Genofor:
Słownik miejsce lokalizacji materiału genetycznego organizmów prokariotycznych (wirusów, bakterii i sinic). Jest przykładem chromosomu organizmów eukariotycznych gleba.
  • Dodano:
  • Autor: