gleba definicja
Co to jest gleba. Wyjaśnienie skorupy ziemskiej powstała wskutek działania mechanizmów.

Czy przydatne?

Co to jest gleba

Co oznacza GLEBA: zewnętrzna warstwa skorupy ziemskiej powstała wskutek działania mechanizmów glebotwórczych. G. powstaje wskutek wietrzenia (kruszenia się) skał pod wpływem czynników fizycznych (zmiany temperatury) i chemicznych (działanie kwasów organicznych wydzielanych poprzez rośliny, na przykład porosty). wskutek mechanizmów glebotwórczych powstaje próchnica (humus) zawierająca substancje mineralne i szczątki organiczne rozkładane poprzez drobnoustroje i grzyby. G. ma strukturę gruzełkową umożliwiającą krążenie wody i powietrza w jej wnętrzu. W zależności od odczynu g. zostały podzielone na kwaśne (pH7,2). Rodzaj g. zależy w pierwszej kolejności od strefy klimatycznej i formacji roślinnej. Wyróżniono g. tundrowe i bielicowe (charakterystyczne dla lasów liściastych), brunatne (występujące w lasach liściastych), łąkowo-stepowe (czarnoziemy), laterytowe (czerwone gleby występujące w tropikach) i g. nie powiązane ze strefami klimatyczno-roślinnymi, do których należą g. bagienne, rędziny (powstałe na skałach wapiennych w klimacie umiarkowanym z sporą ilością opadów), mady (powstałe w dolinach rzecznych z osadów naniesionych poprzez wodę) i g. górskie

Czym jest gleba znaczenie w Słownik biologia G .

Co znaczy Gruczoły Gazowe:
Słownik gruczoły produkujące i gromadzące gazy wykorzystywane zwierzętom do unoszenia się w toni wodnej. Występują między innymi w ściankach pęcherza pławnego ryb (Pisces gleba.
Co znaczy Gatunek Borealny:
Słownik gatunek występujący w strefie borealnych lasów iglastych albo gatunek pochodzący z tej strefy, spotykany w górach gleba.
Co znaczy Gruczoły Morrena:
Słownik gruczoły wapienne gleba.
Co znaczy Guanina:
Słownik puryny gleba.
Co znaczy Gruczoły Przytarczycowe:
Słownik gruczoły przytarczyczne gleba.
  • Dodano:
  • Autor: