graptolity definicja
Co to jest graptolity. Wyjaśnienie organizmy morskie, które żyły w okresie od kambru do karbonu.

Czy przydatne?

Co to jest graptolity

Co oznacza GRAPTOLITY: drobne kopalne organizmy morskie, które żyły w okresie od kambru do karbonu ( ery i okresy geologiczne). Tworzyły osiadłe albo planktoniczne kolonie o zróżnicowanych, zazwyczaj drzewkowatych, kształtach. Ich zewnętrzne pancerzyki (teki) zawierały chitynę. G. są zaliczane do przedstrunowców (Protochordata) albo traktowane jako osobny typ

Czym jest graptolity znaczenie w Słownik biologia G .

Co znaczy Gruczoł Czułkowy:
Słownik narząd wydalniczy skorupiaków (Crustacea), powstały z przekształconych metanefrydiów. Ujście g.cz. znajduje się przy podstawie II pary czułków graptolity.
Co znaczy Grupy Krwi:
Słownik krwi ludzi i zwierząt kręgowych bazujący na kryterium zlepiania się erytrocytów po zmieszaniu krwi osobników posiadających różne g.k. U człowieka występują następujące ekipy krwi: A, B, AB i 0 (zero graptolity.
Co znaczy Gamety:
Słownik mejozy, haploidalne (n) komórki rozrodcze, łączące się w procesie zapłodnienia. Wyjątek stanowią pierwotniaki (orzęski), u których g. są jądra komórkowe (mikronukleus) koniugujących osobników graptolity.
Co znaczy Gametangiogamia:
Słownik organów produkujących komórki rozrodcze (gametangiów) dwóch morfologicznie różnych osobników. G. występuje między innymi u grzybów (Mycetae), których wielojądrowe plemnie zlewają się w wielojądrowe graptolity.
Co znaczy Glikogenoliza:
Słownik rozkład glikogenu do glukozy wykorzystywanej w procesach oddychania komórkowego graptolity.
  • Dodano:
  • Autor: