przedtułowiowy gruczoł definicja
Co to jest gruczoł przedtułowiowy. Wyjaśnienie gruczoł protorakalny. Co znaczy PRZEDTUŁOWIOWY.

Czy przydatne?

Co to jest gruczoł przedtułowiowy

Co oznacza GRUCZOŁ PRZEDTUŁOWIOWY: gruczoł protorakalny

Czym jest gruczoł przedtułowiowy znaczenie w Słownik biologia G .

Co znaczy Geny Polimeryczne:
Słownik geny kumulatywne gruczoł przedtułowiowy co znaczy.
Co znaczy Gleba:
Słownik skorupy ziemskiej powstała wskutek działania mechanizmów glebotwórczych. G. powstaje wskutek wietrzenia (kruszenia się) skał pod wpływem czynników fizycznych (zmiany temperatury) i chemicznych gruczoł przedtułowiowy krzyżówka.
Co znaczy Guanina:
Słownik puryny gruczoł przedtułowiowy co to jest.
Co znaczy Grasica:
Słownik parzysty gruczoł dokrewny występujący u osobników młodocianych, produkujący ciała odpornościowe. Zanika w okresie dojrzewania gruczoł przedtułowiowy słownik.
Co znaczy Gamety:
Słownik mejozy, haploidalne (n) komórki rozrodcze, łączące się w procesie zapłodnienia. Wyjątek stanowią pierwotniaki (orzęski), u których g. są jądra komórkowe (mikronukleus) koniugujących osobników gruczoł przedtułowiowy czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: