ślinowe gruczoły definicja
Co to jest gruczoły ślinowe. Wyjaśnienie dla kręgowców lądowych gruczoły wydzielające śluz albo.

Czy przydatne?

Co to jest gruczoły ślinowe

Co oznacza GRUCZOŁY ŚLINOWE: charakterystyczne dla kręgowców lądowych gruczoły wydzielające śluz albo ślinę, położone w błonie śluzowej języka i j. ustnej. Wydzielina g.ś. ułatwia połykanie suchego pokarmu, może zawierać enzym ptialinę, rozkładający skrobię do dwucukrów i cukrów prostych, i sole mineralne. U ssaków największymi g.ś. są ślinianki przyuszne, podżuchwowe i podjęzykowe, odprowadzające ślinę przewodami śliniankowymi do j. ustnej. Mniejszymi g.ś. są gruczoły podniebienne, wargowe, policzkowe i językowe. G.ś. płazów, gadów i ptaków są znacząco słabiej wykształcone. U niektórych węży z g.ś. powstają gruczoły jadowe. G.ś. zanikły u ssaków wodnych

Czym jest gruczoły ślinowe znaczenie w Słownik biologia G .

Co znaczy Gleba:
Słownik skorupy ziemskiej powstała wskutek działania mechanizmów glebotwórczych. G. powstaje wskutek wietrzenia (kruszenia się) skał pod wpływem czynników fizycznych (zmiany temperatury) i chemicznych gruczoły ślinowe co znaczy.
Co znaczy Gondwana:
Słownik istniejący na półkuli płd., obejmujący Afrykę, Australię, Antarktydę, większą część Ameryki Płd. i Półwysep Indyjski i Arabski. Powstał w ordowiku. Rozpad G. zaczął się w triasie, a zakończył w gruczoły ślinowe krzyżówka.
Co znaczy Geobotanika:
Słownik biogeografia gruczoły ślinowe co to jest.
Co znaczy Globuliny:
Słownik białka proste rozpuszczalne w roztworach soli, nierozpuszczalne w wodzie. Do g. należą fibrynogen i przeciwciała ( immunoglobuliny), białka występujące w osoczu krwi gruczoły ślinowe słownik.
Co znaczy Głowonogi:
Słownik mięczaków (Mollusca) charakteryzująca się dobrze rozwiniętym mózgiem otoczonym szkieletem chrzęstnym, obecnością ramion otaczających wyodrębnioną głowę i oczu, najlepiej wykształconych spośród gruczoły ślinowe czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: