habituacja definicja
Co to jest habituacja. Wyjaśnienie występująca u zwierząt, gdzie naturalne odruchy i formy.

Czy przydatne?

Co to jest habituacja

Co oznacza HABITUACJA: forma uczenia się występująca u zwierząt, gdzie naturalne odruchy i formy zachowania nie posiadające wartości przystosowawczej (tzn. nie ułatwiające przeżycia) są wygaszane. Stosunkowo powtarzania się nowego bodźca, gdy nie następują po nim jakiekolwiek biologicznie ważne wydarzenia, reakcja zwierzęcia na ten impuls etapowo wygasa. Poddawanie zwierząt działaniu intensywnego hałasu początkowo wywołuje mocną reakcję, a po pewnym czasie reakcja ta ulega osłabieniu. H. ma spore znaczenie biologiczne. Dzięki niej zwierzę nie reaguje na bodźce nieistotne, których w środowisku zewnętrznym jest zazwyczaj bardzo wiele

Czym jest habituacja znaczenie w Słownik biologia H .

Co znaczy Hormon Dojrzewania Pęcherzyków:
Słownik hormony zwierzęce habituacja.
Co znaczy Heterozja:
Słownik nad homozygotycznymi rodzicami, będąca efektem współdziałania genów allelicznych (naddominacja) albo nieallelicznych (epistaza). H. występuje tylko w pokoleniu mieszańców i przejawia się między habituacja.
Co znaczy Haploid:
Słownik organizm posiadający pojedynczą liczbę chromosomów (n habituacja.
Co znaczy Hemocel:
Słownik charakterystyczna dla dorosłych form stawonogów (Arthropoda) jama ciała, powstała z połączenia pierwotnej jamy ciała (blastocelu) i wtórnej jamy ciała (celomy habituacja.
Co znaczy Hematologia:
Słownik edukacja zajmująca się badaniem krwi i narządów krwiotwórczych, opisuje jej skład i rolę w organizmie, a również choroby krwi i ekipy krwi habituacja.
  • Dodano:
  • Autor: