haplobiont definicja
Co to jest haplobiont. Wyjaśnienie haplont. Co znaczy HAPLOBIONT definicja.

Czy przydatne?

Co to jest haplobiont

Co oznacza HAPLOBIONT: haplont

Czym jest haplobiont znaczenie w Słownik biologia H .

Co znaczy Hapten:
Słownik wprowadzeniu do organizmu działa na zasadzie antygenu, nie wywołuje powstawania przeciwciał (niekompletny gen), lecz ma możliwości wiązania się z istniejącymi już przeciwciałami, powodując ich haplobiont.
Co znaczy HCG:
Słownik hormony zwierzęce haplobiont.
Co znaczy Holocen:
Słownik ery i okresy geologiczne haplobiont.
Co znaczy Heterozja:
Słownik nad homozygotycznymi rodzicami, będąca efektem współdziałania genów allelicznych (naddominacja) albo nieallelicznych (epistaza). H. występuje tylko w pokoleniu mieszańców i przejawia się między haplobiont.
Co znaczy Hipoteza Lyon:
Słownik poprzez z angielskiego: genetyczkę M. Lyon. Zakłada, iż ciałka Barra (fragmenty chromatyny jądrowej, silnie barwiące się w stadium interfazy, występujące wyłącznie w komórkach samic i u samców z haplobiont.
  • Dodano:
  • Autor: