hemofilia definicja
Co to jest hemofilia. Wyjaśnienie sprzężona z płcią ( cechy sprzężone z płcią), objawia się stratą.

Czy przydatne?

Co to jest hemofilia

Co oznacza HEMOFILIA: choroba dziedziczna, sprzężona z płcią ( cechy sprzężone z płcią), objawia się stratą umiejętności krwi do tworzenia skrzepów, spowodowana recesywnym genem (h) zlokalizowanym w chromosomie X. W razie osobników homozygotycznych (kobiet) jest letalna. Spora część ludzi obarczona tą chorobą umierała do niedawna w dzieciństwie albo wczesnej młodości, aktualnie czynnik wyizolowany z krwi jest podawany hemofilikom dożylnie w celu hamowania krwotoków

Czym jest hemofilia znaczenie w Słownik biologia H .

Co znaczy Hiponeuria:
Słownik usytuowanie centralnego mechanizmu nerwowego po brzusznej stronie ciała, pod przewodem pokarmowym. H. występuje u zwierząt bezkręgowych, z wyjątkiem osłonic. Zobacz także: epineuria hemofilia.
Co znaczy Heterozja:
Słownik nad homozygotycznymi rodzicami, będąca efektem współdziałania genów allelicznych (naddominacja) albo nieallelicznych (epistaza). H. występuje tylko w pokoleniu mieszańców i przejawia się między hemofilia.
Co znaczy Hiperplazja:
Słownik 1) powiększenie masy i rozmiarów tkanki albo narządu wywołane wzrostem liczby komórek; 2) gwałtowne i odbiegające od normy przyspieszenie podziałów komórkowych. Zobacz także: hipertrofia hemofilia.
Co znaczy Huxley Andrew Fielding:
Słownik z angielskiego: fizjolog, odkrywca systemów jonowych w procesach pobudzenia i przewodnictwa nerwowego, laureat Nagrody Nobla (1963 hemofilia.
Co znaczy Hodowla:
Słownik zabiegów dokonywanych na ustalonych gatunkach zwierząt albo roślin, zmierzających do osiągnięcia postępu genetycznego i produkcyjnego; obejmuje utrzymanie, ocenę wartości, selekcję, dobór, kojarzenie hemofilia.
  • Dodano:
  • Autor: