hemoglobina definicja
Co to jest hemoglobina. Wyjaśnienie należące do żelazoporfiryn, pełniące funkcję barwnika.

Czy przydatne?

Co to jest hemoglobina

Co oznacza HEMOGLOBINA: białko hemowe ( hem), należące do żelazoporfiryn, pełniące funkcję barwnika oddechowego u większości organizmów zwierzęcych. Jest transporterem i dostarczycielem tlenu do tkanek, może luźno przyłączać tlen cząsteczkowy, dając formę utlenowaną - oksyhemoglobinę (krew tętnicza), i może tworzyć trwałe połączenia z tlenem, dając methemoglobinę. Reakcja taka jest nieodwracalna, spowodowana działaniem innych związków, które wykazują większe powinowactwo do h. niż tlen, na przykład tlenek węgla - czad (CO). Uczestniczy także częściowo w usuwaniu dwutlenku węgla (CO2) z organizmu (karboksyhemoglobina - krew żylna), zabierając go z tkanek i przenosząc do płuc, skąd zostaje wydalony, tworząc z CO2 nietrwałe wiązania karbominowe. Rozróżniamy h. u osobników dorosłych (Hb A), występującą u wszystkich kręgowców, i h. płodową (Hb F), stwierdzoną w krwinkach czerwonych płodów człowieka, małp człekokształtnych, bydła i owiec. W okolicy h. normalnych znanych jest około 150 hemoglobin patologicznych między innymi Hb S - w krwinkach czerwonych sierpowatych. Zob także: anemia sierpowata

Czym jest hemoglobina znaczenie w Słownik biologia H .

Co znaczy Hipoteza Lyon:
Słownik poprzez z angielskiego: genetyczkę M. Lyon. Zakłada, iż ciałka Barra (fragmenty chromatyny jądrowej, silnie barwiące się w stadium interfazy, występujące wyłącznie w komórkach samic i u samców z hemoglobina co znaczy.
Co znaczy Haustorium:
Słownik produkowane poprzez łodygi albo korzenie roślin pasożytniczych albo półpasożytniczych, wykorzystywane do pobierania substancji pokarmowych z ciała żywiciela; 2) części liścieni przystosowane do hemoglobina krzyżówka.
Co znaczy Hematopoeza:
Słownik mechanizm powstawania i różnicowania się ciałek krwi w szpiku kostnym hemoglobina co to jest.
Co znaczy Hierarchia Społeczna Zwierząt:
Słownik gdzie jedne osobniki dominują nad innymi; osobniki wyższe rangą mają pierwszeństwo przy pobieraniu pokarmu i przejawianiu innych czynności życiowych warunkujących przetrwanie. Pośród kręgowców hemoglobina słownik.
Co znaczy Helofity:
Słownik na bagnach i terenach podmokłych, których korzenie i dolna część pędów są zanurzone w wodzie. Do w najwyższym stopniu znanych h. należy zespół gatunków roślin tworzących namorzyny (mangrowe hemoglobina czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: