hemoglobina definicja
Co to jest hemoglobina. Wyjaśnienie należące do żelazoporfiryn, pełniące funkcję barwnika.

Czy przydatne?

Co to jest hemoglobina

Co oznacza HEMOGLOBINA: białko hemowe ( hem), należące do żelazoporfiryn, pełniące funkcję barwnika oddechowego u większości organizmów zwierzęcych. Jest transporterem i dostarczycielem tlenu do tkanek, może luźno przyłączać tlen cząsteczkowy, dając formę utlenowaną - oksyhemoglobinę (krew tętnicza), i może tworzyć trwałe połączenia z tlenem, dając methemoglobinę. Reakcja taka jest nieodwracalna, spowodowana działaniem innych związków, które wykazują większe powinowactwo do h. niż tlen, na przykład tlenek węgla - czad (CO). Uczestniczy także częściowo w usuwaniu dwutlenku węgla (CO2) z organizmu (karboksyhemoglobina - krew żylna), zabierając go z tkanek i przenosząc do płuc, skąd zostaje wydalony, tworząc z CO2 nietrwałe wiązania karbominowe. Rozróżniamy h. u osobników dorosłych (Hb A), występującą u wszystkich kręgowców, i h. płodową (Hb F), stwierdzoną w krwinkach czerwonych płodów człowieka, małp człekokształtnych, bydła i owiec. W okolicy h. normalnych znanych jest około 150 hemoglobin patologicznych między innymi Hb S - w krwinkach czerwonych sierpowatych. Zob także: anemia sierpowata

Czym jest hemoglobina znaczenie w Słownik biologia H .

Co znaczy Hydratacja:
Słownik podłączenie wody albo wodoru i tlenu poprzez: a) powierzchnię cząstek koloidalnych; b) jony w roztworze wodnym; c) cząsteczki chemiczne wchodzące w reakcję z wodą hemoglobina.
Co znaczy Hiperglikemia:
Słownik krwi wywołany niepoprawną gospodarką węglowodanową organizmu. Wpływ na przemiany węglowodanów wywiera hormon somatotropina produkowany w przysadce mózgowej i działający antagonistycznie w relacji do hemoglobina.
Co znaczy Heterotrofizm:
Słownik cudzożywność hemoglobina.
Co znaczy Homologia:
Słownik ustalonych struktur wynikające z ich wspólnego pochodzenia w rozwoju osobniczym albo rodowym. H. może dotyczyć narządów, tkanek, struktur komórkowych albo cząsteczek. Zobacz także: narządy hemoglobina.
Co znaczy Hologonia:
Słownik mechanizm powstawania hologamet hemoglobina.
  • Dodano:
  • Autor: