hipoderma definicja
Co to jest hipoderma. Wyjaśnienie komórek łodygi albo liścia, znajdujących się bezpośrednio pod.

Czy przydatne?

Co to jest hipoderma

Co oznacza HIPODERMA: 1) skórna warstwa komórek łodygi albo liścia, znajdujących się bezpośrednio pod skórką (epidermą); 2) warstwa komórek, regularnie w formie syncytium, usytuowana pod zewnętrzną warstwą oskórka u nicieni (Nematoda)

Czym jest hipoderma znaczenie w Słownik biologia H .

Co znaczy Heterotrofizm:
Słownik cudzożywność hipoderma.
Co znaczy Histony:
Słownik charakteryzujące się sporą zawartością aminokwasów: lizyny, argininy i glicyny; wchodzą w skład materiału chromosomowego komórek eukariotycznych i odgrywają ważną rolę w regulacji genowej hipoderma.
Co znaczy Homogenat:
Słownik zawiesina powstała wskutek zmiażdżenia tkanki, używana w badaniach biochemicznych między innymi do oznaczania zawartości różnych substancji (na przykład hormonów, enzymów) w materiale biologicznym hipoderma.
Co znaczy Homing:
Słownik do miejsca służącego jako miejsce rozrodu, żerowania, zimowania albo odpoczynku; odnosi się do zachowań przejawianych na co dzień i do migracji sezonowych. Dobrze wykształcony h. występuje między hipoderma.
Co znaczy Holometabolia:
Słownik przeobrażenie zupełne hipoderma.
  • Dodano:
  • Autor: