hipostom definicja
Co to jest hipostom. Wyjaśnienie wyniosłość obejmująca otwór jamy chłonąco-trawiącej stułbiopławów.

Czy przydatne?

Co to jest hipostom

Co oznacza HIPOSTOM: 1) stożkowata wyniosłość obejmująca otwór jamy chłonąco-trawiącej stułbiopławów (Hydrozoa); 2) fałd biegnący wzdłuż tylnej granicy otworu gębowego u skorupiaków (Crustacea); 3) przednia i brzuszna część głowy u owadów (Insecta); 4) zmodyfikowana część aparatu gębowego kleszczy (Ixodidae), wykorzystywana do przekłuwania tkanek żywiciela

Czym jest hipostom znaczenie w Słownik biologia H .

Co znaczy Hemiceluloza:
Słownik wielocukier występujący w ścianie komórkowej roślin. Najczęściej cząsteczka zbudowana jest z jednego rodzaju monosacharydu ( sacharydy), na przykład galaktany z galaktozy, mannany z mannozy hipostom.
Co znaczy Hemoglobina:
Słownik należące do żelazoporfiryn, pełniące funkcję barwnika oddechowego u większości organizmów zwierzęcych. Jest transporterem i dostarczycielem tlenu do tkanek, może luźno przyłączać tlen cząsteczkowy hipostom.
Co znaczy Heterotrofizm:
Słownik cudzożywność hipostom.
Co znaczy Hemimetabolia:
Słownik przeobrażenie niezupełne hipostom.
Co znaczy Homozygota:
Słownik organizm wielokomórkowy mający identyczne allele w jednej albo więcej parach genów. Literami AA oznaczany jest osobnik homozygotyczny w odniesieniu do dominującej cechy A, literami aa - h. w hipostom.
  • Dodano:
  • Autor: