htofag definicja
Co to jest histofag. Wyjaśnienie pierwotniak odżywiający się żywymi komórkami organizmów.

Czy przydatne?

Co to jest histofag

Co oznacza HISTOFAG: pierwotniak odżywiający się żywymi komórkami organizmów wielokomórkowych

Czym jest histofag znaczenie w Słownik biologia H .

Co znaczy Hipertyreoza:
Słownik nadmiernym wydzielaniem hormonów tarczycy, wywołujących zaburzenia tempa metabolizmu. Wyróżnia się dwie odmiany h.: chorobę Gravesa-Basedowa i wole guzkowe nadczynne. Choroba Gravesa-Basedowa histofag.
Co znaczy Hormony Neurosekrecyjne:
Słownik hormony zwierzęce histofag.
Co znaczy Hapten:
Słownik wprowadzeniu do organizmu działa na zasadzie antygenu, nie wywołuje powstawania przeciwciał (niekompletny gen), lecz ma możliwości wiązania się z istniejącymi już przeciwciałami, powodując ich histofag.
Co znaczy Hiponeuria:
Słownik usytuowanie centralnego mechanizmu nerwowego po brzusznej stronie ciała, pod przewodem pokarmowym. H. występuje u zwierząt bezkręgowych, z wyjątkiem osłonic. Zobacz także: epineuria histofag.
Co znaczy Habituacja:
Słownik występująca u zwierząt, gdzie naturalne odruchy i formy zachowania nie posiadające wartości przystosowawczej (tzn. nie ułatwiające przeżycia) są wygaszane. Stosunkowo powtarzania się nowego bodźca histofag.
  • Dodano:
  • Autor: