htogeneza definicja
Co to jest histogeneza. Wyjaśnienie różnicowanie się komórek w ekipy o podobnej budowie i funkcji.

Czy przydatne?

Co to jest histogeneza

Co oznacza HISTOGENEZA: powstawanie tkanek; różnicowanie się komórek w ekipy o podobnej budowie i funkcji, zachodzące na kroku rozwoju zarodkowego i rozpoczynające się najczęściej w stadium gastruli

Czym jest histogeneza znaczenie w Słownik biologia H .

Co znaczy Hormon Luteinizujący:
Słownik hormony zwierzęce histogeneza.
Co znaczy Herbicydy:
Słownik stosowane do zwalczania chwastów. Niszczą całą roślinność (h. totalne) albo działają wybiórczo na niepożądane gatunki (h. selektywne). Mogą penetrować wszystkie tkanki roślinne albo działać wyłącznie histogeneza.
Co znaczy Hipoderma:
Słownik komórek łodygi albo liścia, znajdujących się bezpośrednio pod skórką (epidermą); 2) warstwa komórek, regularnie w formie syncytium, usytuowana pod zewnętrzną warstwą oskórka u nicieni (Nematoda histogeneza.
Co znaczy Hormon Luteotropowy:
Słownik hormony zwierzęce histogeneza.
Co znaczy Hipostom:
Słownik wyniosłość obejmująca otwór jamy chłonąco-trawiącej stułbiopławów (Hydrozoa); 2) fałd biegnący wzdłuż tylnej granicy otworu gębowego u skorupiaków (Crustacea); 3) przednia i brzuszna część głowy u histogeneza.
  • Dodano:
  • Autor: