zwierzęce hormony definicja
Co to jest hormony zwierzęce. Wyjaśnienie uwalniane ze ściśle ustalonych narządów albo ich części i.

Czy przydatne?

Co to jest hormony zwierzęce

Co oznacza HORMONY ZWIERZĘCE: substancje uwalniane ze ściśle ustalonych narządów albo ich części i przekazywane do narządów docelowych za pośrednictwem układu krwionośnego, nerwowego albo dokrewnego. Rola h.z. bazuje na koordynowaniu mechanizmów zachodzących w organizmach zwierzęcych. Pod kontrolą hormonalną znajdują się funkcje metaboliczne (trawienie, osmoregulacja, wydalanie, gospodarka wodno-mineralna), przemiany wapnia, przyrost i zmiany morfologiczne, narządy rozrodcze i rozmnażanie. Wybrane h.z. pełnią te same funkcje u rozmaitych zwierząt, inne charakteryzują się zróżnicowanym działaniem w zależności od ekipy systematycznej (na przykład prolaktyna). Z racji na miejsce powstawania i działanie h.z. dzieli się naczyniowe (gruczołowe) i tkankowe. H. naczyniowe są przekazywane przez układ krwionośny do miejsc docelowych. Do tej ekipy należą hormony wydzielane poprzez podwzgórze i przysadkę mózgową. Pośród h. tkankowych wyróżnić można hormony o działaniu lokalnym i regionalnym. Hormony lokalne są syntetyzowane i rozkładane w miejscu działania (((na przykład adrenalina, noradrenalina). Hormony regionalne działają w obrębie układu pokarmowego (((((na przykład gastryna, sekretyna). Pod względem chemicznym h.z. mogą być aminokwasami albo pochodnymi aminokwasów (((((((na przykład tyroksyna, adrenalina, noradrenalina), pochodnymi kwasów tłuszczowych (((((((((na przykład prostaglandyny), peptydami (((((((((((na przykład hormony podwzgórza, uwalniające i hamujące uwalnianie hormonów przysadki), polipeptydami (((((((((((((na przykład kalcytonina, parathormon), białkami (((((((((((((((na przykład prolaktyna, somatotropina), sterydami (((((((((((((((((na przykład glikokortykoidy, mineralokortykoidy, androgeny). Działanie h.z. bazować może na zmianie aktywności enzymów, zmianie przepuszczalności błon komórkowych, wpływie na syntezę specyficznych rodzajów RNA i białek albo także na aktywizacji genów. Działanie to ma charakter swoisty i dotyczy ściśle ustalonych miejsc organizmu, gdzie zlokalizowane są komórki wyposażone w receptory reagujące na dany hormon. Główne h.z. przedstawia Tab. 3

Czym jest hormony zwierzęce znaczenie w Słownik biologia H .

Co znaczy Helmintologia:
Słownik zajmujący się biologią, stanowiskiem systematycznym i metodami zwalczania pasożytów roślin i zwierząt należących do typów płazińców (Platyhelminthes), obleńców (Nemathelminthes) i pierścienic hormony zwierzęce.
Co znaczy Hipotyreoza:
Słownik tarczycy; skutkuje spowolnienie przemiany materii; objawia się obniżoną temperaturą ciała, niskim tętnem, ospałością, skłonnością do otyłości. Może być leczona poprzez podawanie hormonu tarczycy hormony zwierzęce.
Co znaczy Higrotaksje:
Słownik taksje hormony zwierzęce.
Co znaczy Histoliza:
Słownik rozpad tkanek pod wpływem działania enzymów hormony zwierzęce.
Co znaczy Herpetologia:
Słownik dział zoologii; edukacja o płazach (Amphibia) i gadach (Reptilia hormony zwierzęce.
  • Dodano:
  • Autor: