hybrydyzacja definicja
Co to jest hybrydyzacja. Wyjaśnienie krzyżowanie. Co znaczy HYBRYDYZACJA definicja.

Czy przydatne?

Co to jest hybrydyzacja

Co oznacza HYBRYDYZACJA: krzyżowanie

Czym jest hybrydyzacja znaczenie w Słownik biologia H .

Co znaczy Habituacja:
Słownik występująca u zwierząt, gdzie naturalne odruchy i formy zachowania nie posiadające wartości przystosowawczej (tzn. nie ułatwiające przeżycia) są wygaszane. Stosunkowo powtarzania się nowego bodźca hybrydyzacja.
Co znaczy Hologamety:
Słownik gamety powstałe wskutek przekształcenia całych osobników w komórki rozrodcze. Wytwarzanie h. zachodzi u niektórych pierwotniaków (Protozoa hybrydyzacja.
Co znaczy Histologia:
Słownik edukacja o tkankach hybrydyzacja.
Co znaczy Histony:
Słownik charakteryzujące się sporą zawartością aminokwasów: lizyny, argininy i glicyny; wchodzą w skład materiału chromosomowego komórek eukariotycznych i odgrywają ważną rolę w regulacji genowej hybrydyzacja.
Co znaczy Helisa:
Słownik kwas dezoksyrybonukleinowy hybrydyzacja.
  • Dodano:
  • Autor: