ichtiostega definicja
Co to jest ichtiostega. Wyjaśnienie przedstawiciela wymarłych płazów (Amphibia), którego szczątki.

Czy przydatne?

Co to jest ichtiostega

Co oznacza ICHTIOSTEGA: forma uznana za przedstawiciela wymarłych płazów (Amphibia), którego szczątki odkryto w górnodewońskich osadach w skałach Grenlandii. Wybrane cechy budowy i., między innymi obecność promieni kostnych w płetwie ogonowej, struktura zębów, obecność linii nabocznej, świadczą o bliskim pokrewieństwie z rybami. Inne cechy, na przykład wykształcenie kończyn, brak wieczka skrzelowego i zredukowanie łusek na przeważającej powierzchni ciała, nawiązują do płazów i pozwalają wnioskować, że i. część swego życia spędzała na lądzie. Budowa zębów i czaszki dowodzą, iż pokarmem i. były ryby. (Ryc. 24)

Czym jest ichtiostega znaczenie w Słownik biologia I .

Co znaczy Interseks:
Słownik osobnik o charakterze pośrednim między żeńską i męską metodą gatunku, który reprezentuje. I. powstaje najczęściej wskutek zaburzeń genetycznych albo przy nieprawidłowej gospodarce hormonami ichtiostega.
Co znaczy Idioblasty:
Słownik pojedyncze komórki, na przykład komórki kamienne albo garbnikowe, występujące w jednorodnej tkance miękiszowej, różniące się budową i funkcją od komórek tej tkanki ichtiostega.
Co znaczy In Toto:
Słownik w całości; dotyczy na przykład amputacji całego narządu ichtiostega.
Co znaczy Izoenzymy:
Słownik samego enzymu ( enzymy) charakteryzujące się zbliżoną specyfiką, lecz różniące się niektórymi właściwościami chemicznymi, fizycznymi i immunologicznymi, na przykład punktem izojonowym. I. posiadają ichtiostega.
Co znaczy Imprinting:
Słownik kręgowców wyższych (ptaki, ssaki) sposób uczenia się przejawiany we inicjalnym okresie życia. Młode osobniki w krótkim, ściśle określonym czasie po urodzeniu uczą się rozpoznawać pierwszy poruszający ichtiostega.
  • Dodano:
  • Autor: