iglaste definicja
Co to jest iglaste. Wyjaśnienie szpilkowe. Co znaczy IGLASTE definicja.

Czy przydatne?

Co to jest iglaste

Co oznacza IGLASTE: szpilkowe

Czym jest iglaste znaczenie w Słownik biologia I .

Co znaczy Informacja Immunologiczna:
Słownik właściwa dla danego organizmu albo gatunku, oparta na różnicach grup krwi i antygenach zgodności tkankowej. Na podstawie i.i. można odróżnić na przykład krew człowieka od krwi innego gatunku zwierząt iglaste.
Co znaczy Informacja Genetyczna:
Słownik dyrektyw sterujących funkcjami życiowymi komórki albo całego organizmu. Wiadomość zapisana jest w formie kodu genetycznego utworzonego poprzez swoistą sekwencję nukleotydów. Nośnikiem i.g. jest DNA iglaste.
Co znaczy Implantacja:
Słownik 1) zagnieżdżenie się zapłodnionej komórki jajowej w śluzówce macicy u ssaków (Mammalia); 2) przeszczepienie narządu albo fragmentów tkanki w obrębie tego samego albo innego organizmu iglaste.
Co znaczy Izogamia:
Słownik opierające na produkcji i łączeniu się izogamet. Zdarzenie i. charakterystyczne jest dla niektórych pierwotniaków (Protozoa), jednokomórkowych glonów (Algae) i niektórych grzybów (Mycetae iglaste.
Co znaczy Inhibitory:
Słownik powodujące zwolnienie albo wstrzymanie ustalonych mechanizmów albo reakcji; 1) i. enzymów: substancje, które odwracalnie albo nieodwracalnie wstrzymują normalne działanie enzymu bez szkody dla samego iglaste.
  • Dodano:
  • Autor: