imago definicja
Co to jest imago. Wyjaśnienie przeobrażeniu owadów (Insecta), reprezentowane poprzez w pełni.

Czy przydatne?

Co to jest imago

Co oznacza IMAGO: ostatnie stadium w przeobrażeniu owadów (Insecta), reprezentowane poprzez w pełni wykształconego, zdolnego do rozrodu dorosłego osobnika

Czym jest imago znaczenie w Słownik biologia I .

Co znaczy Izolacja:
Słownik zamiany genów między przedstawicielami dwóch populacji. a) i. geograficzna - wywołana przestrzennym odgraniczeniem populacji; b) i. rozrodcza (płciowa, reprodukcyjna) jest efektem wytworzenia barier imago.
Co znaczy Ichtiostega:
Słownik przedstawiciela wymarłych płazów (Amphibia), którego szczątki odkryto w górnodewońskich osadach w skałach Grenlandii. Wybrane cechy budowy i., między innymi obecność promieni kostnych w płetwie imago.
Co znaczy Izoenzymy:
Słownik samego enzymu ( enzymy) charakteryzujące się zbliżoną specyfiką, lecz różniące się niektórymi właściwościami chemicznymi, fizycznymi i immunologicznymi, na przykład punktem izojonowym. I. posiadają imago.
Co znaczy Izotopy:
Słownik jądra mają jednakową liczbę protonów (liczbę atomową) i różną liczbę neutronów (masę atomową); charakteryzują się takimi samymi właściwościami chemicznymi. Zobacz także: izotopy promieniotwórcze imago.
Co znaczy Ichtiozaury:
Słownik Reptilia), których prymitywni przodkowie występowali w triasie. Typowi przedstawiciele i. pojawili się w okresie jurajskim. Gady te miały kształt ryby, poruszały się dzięki płetwy ogonowej, wtórnie imago.
  • Dodano:
  • Autor: