immobilizacja definicja
Co to jest immobilizacja. Wyjaśnienie drobnych organizmów (na przykład pierwotniaków) albo komórek.

Czy przydatne?

Co to jest immobilizacja

Co oznacza IMMOBILIZACJA: unieruchomienie drobnych organizmów (na przykład pierwotniaków) albo komórek (((na przykład plemników) wywołane wniknięciem przedmiotów nieorganicznych do ich wnętrza albo zmianą fizycznych właściwości środowiska, gdzie występują (((((na przykład zagęszczeniem środowiska płynnego)

Czym jest immobilizacja znaczenie w Słownik biologia I .

Co znaczy Inkluzje:
Słownik 1) cząstki organiczne znajdujące się czasowo w komórce, będące produktem samej komórki albo unieczynnione w procesie fagocytozy; 2) ciała obce immobilizacja.
Co znaczy Introny:
Słownik sekwencje nukleotydów w DNA; nie zawierają informacji o kolejności aminokwasów w syntetyzowanym łańcuchu polipeptydowym ( białka). W procesie transkrypcji i. przepisywane są z DNA na RNA, a następnie immobilizacja.
Co znaczy Inżynieria Genetyczna:
Słownik sztucznie dokonywanych zabiegów zmierzających do zmian w informacji genetycznej organizmów; może bazować na: a) pobieraniu od osobnika ustalonych genów (odcinków DNA) i wstawianiu na to miejsce genów immobilizacja.
Co znaczy Ichtiozaury:
Słownik Reptilia), których prymitywni przodkowie występowali w triasie. Typowi przedstawiciele i. pojawili się w okresie jurajskim. Gady te miały kształt ryby, poruszały się dzięki płetwy ogonowej, wtórnie immobilizacja.
Co znaczy Implantacja:
Słownik 1) zagnieżdżenie się zapłodnionej komórki jajowej w śluzówce macicy u ssaków (Mammalia); 2) przeszczepienie narządu albo fragmentów tkanki w obrębie tego samego albo innego organizmu immobilizacja.
  • Dodano:
  • Autor: